Vés al contingut

L’Ajuntament de les Borges del Camp aprova l’ordenança per a la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica

El municipi les Borges del Camp està compromès amb la lluita contra el canvi climàtic i en l’endegament definitiu per poder afrontar la transició energètica, suposant un dels reptes actuals més importants que qualsevol societat ha d’afrontar i que exigirà una transformació profunda dels actuals models energètics i un compromís ferm i sòlid per part de la ciutadania. 

En aquest sentit, la nova ordenança per a la promoció de les instal·lacions d'autoconsum amb energia fotovoltaica aporta noves mesures per a incentivar la transició energètica per tal de contribuir en assolir el 50% de participació de les energies renovables en el sistema elèctric català l’any 2030.

Pel que fa a les mesures de promoció, s´estableix una bonificació sobre la quota íntegra de l´Impost sobre Béns Immobles pels béns immobles que tinguin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica que compleixin les condicions que determina l’ordenança. Amb caràcter general, la bonificació serà del 50% sobre la quota íntegra de l’IBI.

Per altra banda, les construccions, instal·lacions o obres  en les que s’incorporin sistemes per l’aprofitament elèctric de l’energia solar disposen d’una bonificació del 95% sobre la quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, que s’aplicarà sobre la part del Pressupost d’Execució Material (PEM) corresponent a la instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica. 

Per a consultar el text íntegre d’aquesta ordenança podeu accedir al portal de Govern obert i transparència de l’Ajuntament de les Borges del Camp, a través del següent enllaç https://www.seu-e.cat/ca/web/lesborgesdelcamp/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/ordenances-reguladores-i-reglaments.

Comparteix