Vés al contingut

Subvenció Diputació de Tarragona. Nominativa 2022.

Es dóna publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona per acord de la Junta de Govern, de data 21 de març de 2023, segons el qual l'Ajuntament de les Borges del Camp és beneficiari d'un ajut de 60.000,00 € destinats a l'actuació "Adquisició i enderroc de la casa situada a l'av. Sra. Magdalena Martorell, núm. 45 i adequació de l'espai". Aquesta actuació té un cost total de 84.603,73€.

Comparteix

Subvenció Diputació de Tarragona. Cooperació. Interessos préstecs. Any 2022

De conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions per interessos de préstecs, any 2022, es dóna publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona per acord de la Junta de Govern, de data 13 de desembre de 2022, segons el qual l'Ajuntament de les Borges del Camp és beneficiari d'un ajut de 2.991,70 € destinats al cobrir interessos de préstecs

Comparteix

Subvenció Diputació de Tarragona. Cooperació. Digitalització, transformació i millora de la seguretat del municipis. Any 2022

De conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions de salut pública per per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, es dóna publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona per acord de la Junta de Govern, de data 13 de desembre de 2022, segons el qual l'Ajuntament de les Borges del Camp és beneficiari d'un ajut de 4.170,69 € destinats a actuacions per incrementar el nivell de ciberseguretat.

Comparteix

Subvenció Diputació de Tarragona. Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori. Any 2022

De conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions de salut pública per transició energètica i acció climàtica, es dóna publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona per acord de la Junta de Govern, de data 4 d'octubre de 2022, segons el qual l'Ajuntament de les Borges del Camp és beneficiari d'un ajut de 44.741,77 € destinats actuacions per a la prevenció d'incendis, millores energètiques en l'enllumenat públic i activitats de comunicació i educació ambiental.

Comparteix

Subvenció Diputació de Tarragona. Cultura. Projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular. Any 2022

De conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions de cultura destinades a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular (any 2022), es dóna publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona per acord de la Junta de Govern, de data 26 de juliol de 2022, segons el qual l'Ajuntament de les Borges del Camp és beneficiari d'un ajut de 14.822,00 € destinats a activitats culturals de caràcter singular.

Comparteix

Subvenció Diputació de Tarragona. Cultura. Inversions en equipaments culturals. Any 2022

De conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions de cultura destinades a inversions en equipaments municipals culturals o d'interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials (any 2022), es dóna publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona per acord de la Junta de Govern, de data 29 de novembre de 2022, segons el qual l'Ajuntament de les Borges del Camp és beneficiari d'un ajut de 35.000,00 € destinats a la creació del Museu de la Ràdio, millores a la gespa artificial del camp de futbol,

Comparteix

Subvenció Diputació de Tarragona. Excepcionals. Any 2022.

De conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions de salut pública per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2022, es dóna publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona per acord de la Junta de Govern, de data 19 d'octubre de 2022, segons el qual l'Ajuntament de les Borges del Camp és beneficiari d'un ajut de 22.077,89 € destinats al buidat i consolidació de l'immoble situat al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, núm. 9.

Comparteix

Subvenció Diputació de Tarragona. Subvencions de salut pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA |De conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions de salut pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, es dóna publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona per acord de la Junta de Govern, de data 20 de setembre de 2022, segons el qual l'Ajuntament de les Borges del Camp és beneficiari d'un ajut de 20.813,27 € dels quals 7.318,84 s’han destinat a finançar les despeses de socorrisme aquàtic i 13.494,53 € a finançar despeses per la recollida i transport d’animals abandonats, control i gestió de plagues (

Comparteix