Control de qualitat de l'aigua

Comaigua treballa per garantir la salubritat, la qualitat i la neteja de l’aigua realitzant un pla de control analític anual.

Comaigua

Comaigua és l'empresa encarregada dels serveis vinculats al cicle integral de l’aigua, des de la captació, passant per la potabilització, el transport, l’emmagatzematge, la distribució als usuaris finals, la gestió de la xarxa de clavegueram així com les estacions d’elevació i, finalment, la depuració de l’aigua fins al seu retorn al medi natural.

Recollida d'olis i voluminosos

L’Ajuntament de les Borges del Camp ofereix el servei de la recollida d’olis i voluminosos. Aquest servei, des d’aquest 2020 es veurà reforçat amb la deixalleria mòbil.