Vés al contingut

Ban per la situació d'excepcionalitat per la sequera

Mesures decretades per l'Agència Catalana de l'Aigua davant la situació d’excepcionalitat (25% de les reserves) per sequera hidrològica, segons el Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera.

 1. Consum d'aigua. El volum màxim per habitant i dia no pot superar els 230 litres incloent activitats econòmiques i comercials. Reducció dels consums de reg agrícola en un 40% i del 15% dels usuaris industrials.
 2. Reg. Prohibit regar zones verdes i jardins públics i privats, excepte:
  1. Per regs de supervivència d'arbres o de plantes, en horari de 20.00 a 8.00 h, i només mitjançant reg gota a gota o regadora.
  2. El reg de gespa queda prohibit excepte en la pràctica federada de l'esport.
  3. Per regs amb aigües de pluja o amb aigües regenerades procedents de depuradora.
 3. Piscines. Prohibit omplir piscines:
  1. No es pot omplir cap piscina privada excepte les d’ús comunitari, municipal o públic.
  2. Està permès el reompliment parcial de piscines amb sistema de recirculació de l’aigua, per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.
  3. En centres educatius, està permès l’ompliment complert o parcial de piscines inferiors a 500 litres per al bany d’infants.
 4. Neteja de carrers. Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars excepte si la neteja és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària.
 5. Neteja de vehicles. Neteja en establiments dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l'aigua. Fora d’aquests establiments només es permet la neteja amb esponja i galleda.
 6. Granges. L'ús d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l'abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte per mantenir les condicions sanitàries.
 7. Eliminació de pols en l'aire. Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.

Comparteix