Vés al contingut

Dijous vinent, 13 juliol, ple ordinari de l'Ajuntament de les Borges del Camp

Dijous vinent, 13 juliol, ple ordinari de l'Ajuntament de les Borges del Camp

PLE ORDINARI

Data 13 de juliol de 2023

Hora: 19.00 h

Sala de Plens

APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS

1. Ple de constitució de la Corporació de 17 de juny de 2023

2. Ple Extraordinàri d'organització

DACIÓ EN COMPTE

3. Dació en compte de les Resolucions d'Alcaldia respecte el cartipàs municipal

4. Dació en compte dels informes de Tresoreria sobre la morositat i d'intervenció de subministrament d'execució del Pressupost relatius al 4rt Trimestre de 2022

SECRETARIA

5. Aprovació del Pla d’Igualtat de les empleades i empleats públics de l’ Ajuntament de les Borges del Camp

6. Aprovació del calendari de festes locals per a l’any 2024

CARTIPÀS MUNICIPAL

7. Composició de la Comissió Especial de Comptes (mandat 2023-2027)

8. Delegació de competències del Ple a l'Alcaldia

9. Nomenament de representants de la Corporació local en òrgans col·legiats i en altres organismes

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

Imatge eliminada.

ResponReenvia

Comparteix