Llicència que autoritza la realització d'obres un cop comprovat que acompleix la normativa vigent.

 • No suposi canvis en obertures, parets, pilars i sostres, ni en la distribució interior dels edificis.
 • No suposi muntatge de bastides./li>
 • No afecti l'estructura de l'edifici.
 • No afecti façanes, paviments exteriors i patis interiors.
 • No afecti edificis catalogats o zones especialment protegides.
 • En parcel·les, no suposi la destrucció de jardins existents, ni tala d'arbres ni moviment de terres.
 • Qui el pot demanar:
 • El titular de l'habitatge (propietari o arrendatari).
 • Canals de tramitació:
  • Presencialment a les oficines municipals
 • Quan es pot sol·licitar:
 • Sempre, abans de començar les obres.
 • Documentació necessària:
 • Heu d'omplir, imprimir i signar la Comunicació prèvia d'Obres adjunta juntament amb el pressupost.