Vés al contingut

Subvenció Diputació de Tarragona. Subvencions de salut pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA |De conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions de salut pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, es dóna publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona per acord de la Junta de Govern, de data 20 de setembre de 2022, segons el qual l'Ajuntament de les Borges del Camp és beneficiari d'un ajut de 20.813,27 € dels quals 7.318,84 s’han destinat a finançar les despeses de socorrisme aquàtic i 13.494,53 € a finançar despeses per la recollida i transport d’animals abandonats, control i gestió de plagues (mosquit tigre, desratització clavegueram, desinsectació edificis municipals i processionària), neteja vies públiques i la instal·lació de nous cartells als miradors.

Comparteix