La vila

Les Borges del Camp és una vila de la comarca del Baix Camp, situada a l'extrem occidental del Camp de Tarragona, al peu dels contraforts de la Serra de la Mussara i les muntanyes de Prades. El terme municipal té una extensió de 8'14 Km2.


Imatge de les Borges del Camp

El terme és drenat per la riera d'Alforja, de curs normalment sec, i per diversos barrancs que li són subsidiaris. Per aprofitar l'aigua del subsòl, s'han construït diverses mines, pous i fonts, que es troben distribuïdes pel terme.

Situada a 247 metres d'altitud, s'asseu al peu d'un turó a l'esquerra de la riera d'Alforja. Es troba molt ben comunicada mitjançant la xarxa fèrria (línia Barcelona-Saragossa-Madrid) i de carreteres i autopistes.

Té una població que supera els 2.100 habitants que hom anomena borgencs i borgenques.

Presenta i dóna tot tipus de serveis tant als vilatans com a aquells que només hi sojornen o que s'hi troben de pas.