Vés al contingut

Convocatòria de sessió ordinària del ple

Es convoca a la sessió ordinària que tindrà lloc a l'Auditori del Centre Cultural Serè el proper dijous dia 27 de gener de 2022 a les 19.00h. El ple serà retransmès en directe pel canal de YouTube de l'Ajuntament.

ORDRE DEL DIA

APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

  1. Ple ordinari 25.11.2021

DACIÓ DE COMPTE

  1. Proposta de dació de compte de l’auditoria del registre de factures de l’exercici 2020
  2. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 356 de 2021 al núm. 18 de 2022
  3. Donar compte del Pla Anual de Control Financer per a l’any 2022

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

  1. Modificació de crèdit 1/2022
  2. Modificació de crèdit 2/2022 (crèdit extraordinari)

ALTRES

  1. Aprovació inicial de Document Únic de Protecció Civil Municipal de les Borges del Camp
  2. Increment retributiu d’acord amb la LPGE per a l’exercici 2022

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

INFORME DE L'ALCALDIA

PRECS I PREGUNTES

Comparteix