El repartiment d’una sardana és essencial a l’hora de ballar, i la interpretació que fa la cobla d’una determinada peça és fonamental perquè els components de les colles sàpiguen si han de fer passes curtes o llargues. S’ha d’anar al compàs de la música i saber acabar bé un determinat pas al mateix temps que els músics acaben una tirada.

Els dansaires de la colla han d’estar molt atents, contant contínuament el nombre de compassos que té cada tirada, tenint en compte que en una sardana, tot i que s’interpreten 7 o 10 tirades, solament hi ha dos tiratges: el de curts, que és el mateix per les tirades de curts; i el de llargs, que és el mateix per les tirades de llargs.

L’encarregat de repartir una sardana ha de saber avisar a temps als dansaires perquè facin un cert pas quan acabin la tirada, per acabar amb el peu correcte.

Tot i que explicar com es reparteix una sardana és força complicat, aquí us incloem un petit esquema de com poder-la repartir per a sardanes de 7 o 10 tirades:

7 tirades

1a tirada: Curts: La primera tirada de curts, serveix per a contar el seu tiratge i així saber quan tiren els curts.

2a tirada: Curts: La segona tirada de curts sempre s’acaba amb un dos. Per exemple; si el tiratge tira 25 de curts, als 23 farem un 2.

3a tirada: Llargs: En aquesta tirada, que es la primera de llargs, es conta quant tira el tiratge de llargs.

4a tirada: Llargs: En aquesta tirada de llargs, també acabarem amb un dos. Per exemple; si el tiratge tira 75, al 73 farem un 2.

5a tirada: Curts: Aquesta tirades de curts s’acaba fent un tres. Per exemple; si el tiratge tira 25 de curts, als 22 farem un 3.

6a tirada: Llargs: El tiratge de llargs es fa amb múltiples de 4. (Exemple; si els llargs tiressin 75, l’anterior múltiple seria el 72, i aleshores llargs acabarien amb un tres. En canvi, si el tiratge tirés 85, l’anterior múltiple seria el 84, però com que aleshores no podríem fer ni cap tres ni cap dos, agafaríem l’altre múltiple més proper, que en aquest cas seria el 80, i aleshores, al 80 faríem un dos i un tres i així arribaríem perfectament als 85 de tiratge)

7a tirada: Llargs: Cada repartidor té el seu truc per a repartir aquesta tirada. Aquí us en proposem una manera. Agafem com a exemple que els llargs tiren 75, i per saber si hem de fer dosos o només un tres o un dos i un tres, als 75 li en restem 40, i donaria 35. Això que vol dir, que si quan arribem als 35 el peu que estem treien en aquell moment es el dret, voldrà dir que hem de fer un dos i un tres, i si als 35 el peu que traiem es l’esquerra, acabarem només fent un tres.

10 tirades

1a tirada: Curts: La primera tirada de curts, serveix per a contar el seu tiratge i així saber quan tiren els curts.

2a tirada: Curts: La segona tirada de curts sempre s’acaba amb un dos. Per exemple; si el tiratge tira 25 de curts, als 23 farem un 2.

3a tirada: Llargs: En aquesta tirada, que es la primera de llargs, es conta quant tira el tiratge de llargs.

4a tirada: Llargs: En aquesta tirada de llargs, també acabarem amb un dos. Per exemple; si el tiratge tira 75, al 73 farem un 2.

5a i 6a tirada: Curts: Aquestes dues tirades de curts s’acaben, cadascuna, fent un tres. Per exemple; si el tiratge tira 25 de curts, als 22 farem un 3. Les dues tirades s’han de repartir.

7a tirada: Llargs: El tiratge de llargs es fa amb múltiples de 4. (Exemple; si els llargs tiressin 75, l’anterior múltiple seria el 72, i aleshores llargs acabarien amb un tres. En canvi, si el tiratge tirés 85, l’anterior múltiple seria el 84, però com que aleshores no podríem fer ni cap tres ni cap dos, agafaríem l’altre múltiple més proper, que en aquest cas seria el 80, i aleshores, al 80 faríem un dos i un tres i així arribaríem perfectament als 85 de tiratge)

8a tirada: Llargs: Cada repartidor té el seu truc per a repartir aquesta tirada. Aquí us en proposem una manera. Agafem com a exemple que els llargs tiren 75, i per saber si hem de fer dosos o només un tres o un dos i un tres, als 75 li en restem 40, i donaria 35. Això que vol dir, que si quan arribem als 35 el peu que estem treien en aquell moment es el dret, voldrà dir que hem de fer un dos i un tres, i si als 35 el peu que traiem es l’esquerra, acabarem només fent un tres. (Aquesta tirada de llargs no té per què coincidir amb els contrapunts, ja que aquesta tirada va per lliure)

9a i 10a tirada: Llargs: Aquestes dues tirades, al ser els dos últims contrapunts, es fa amb el truc de restar-li 40 i així sabrem de quina manera hem d’acabar-les.