Vés al contingut

Subvenció de la Diputació de Tarragona: Activitats culturals, esportives i educatives i per l'impacte i les despeses ja realitzades derivades dels efectes de la COVID 2019. Any 2020

De conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a activitats culturals, esportives i educatives i per l'impacte i les despeses ja realitzades derivades dels efectes de la COVID 19, donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona per acord de la Junta de Govern, de data 17 de novembre de 2020, segons el qual l'Ajuntament de les Borges del Camp és beneficiari d'un ajut de 12.000,00€ destinats a l'esplai esportiu d'estiu.

Comparteix

Subvenció de la Diputació de Tarragona: Projectes i activitats d'interès ciutadà de caràcter singular, per a l'any 2020

De conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a activitats d'interès ciutadà de caràcter singular, donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona per acord de la Junta de Govern, de data 24 de novembre de 2020, segons el qual l'Ajuntament de les Borges del Camp és beneficiari d'un ajut de 7.620,00€ destinats als actes de l'Arribada de la Mare de Déu de la Riera.

Comparteix

Subvenció de la Diputació de Tarragona: Protecció de la Salut Pública, amb motiu de la COVID 19, convocatòria 2020

De conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la protecció de la Salut Pública, donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona per acord de la Junta de Govern, de data 27 de novembre de 2020, segons el qual l'Ajuntament de les Borges del Camp és beneficiari d'un ajut de 16.355,25€ destinats a les despeses per la realització de les tasques de vigilància i desinfecció en relació a les mesures de prevenció respecte al SARS-CoV-2.

Comparteix

Subvenció Diputació de Tarragona. Subvenció de caràcter excepcional 2019

De conformitat amb l'acord de la Junta de Govern de data 17 de desembre de 2019, donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona per un import de 30.000,00 € per realitzar l'obra "Restitució del mur de contenció que sustenta el jardí de la Residència d'avis de les Borges del Camp.

Comparteix