Serveis tècnics urbanístics

El Consell Comarcal s'encarrega de gestionar els temes urbanístics al municipi proporcionant als ciutadans assessorament tècnic.

Borsa de mediació per al lloguer social

La borsa de mediació per al lloguer social es tracta d'un servei gratuït que consisteix en un sistema de mediació en el mercat immobiliari a fi d'incrementar l'oferta de lloguer a preus moderats a tot el Baix Camp.