El tiempo - Tutiempo.net

Notícies

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per a formar part de la Borsa de denominació “Infermer/a.”, categoria “Infermer/a”, nivell de titulació “diplomatura en infermeries o equivalent”, grup 2, sistema selectiu concurs de valoració de mèrits, per poder cobrir eventuals necessitats de personal d'aquest grup professional en la Residència Mare de Déu de la Riera de les Borges del Camp, publicat al BOPT núm. 19 de 26 de gener de 2018, mitjançant Decret de Presidència de data 22 de febrer de 2018 es prorroga el termini de presentació per cinc dies hàbils més a comptar des del dia següent la publicació d’aquest anunci.

Veure anunci web transparència

Dijous, 22 Febrer 2018 14:50

carnaval2018Malgrat la baixada de temperatures, el sol de la tarda va acompanyar l’espectacular rua de carnaval de les Borges, en la que van prendre part més de 200 participants distribuïts en 9 colles, sense comptar les persones de totes les edats que també es van disfressar i van participar del seguici.

Dilluns, 05 Febrer 2018 09:28

cotxeitvmEls vehicles amb tecnologia de tipus híbrida (gasolina/elèctric o dièsel/elèctric),  gaudiran d’una bonificació del 25% de la quota de l’impost.

Els vehicles elèctrics gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost.

Divendres, 02 Febrer 2018 10:16

Es convoca el procés per seleccionar el personal que ha de formar part d’una Borsa de treball d'educadors/res socials per l’organisme autònom administratiu depenent de l’Ajuntament de les Borges del Camp, Patronat Municipal Residència Mare de Déu de la Riera, grup 2, mitjançant concurs de valoració de mèrits, d’acord amb les bases aprovades i que estan publicades en el taulell d’anuncis i en el portal de transparència de la seu electrònica i el web de l’Ajuntament (www.lesborgesdelcamp.cat).

Veure anunci al web de la transparència

Dimecres, 24 Gener 2018 14:50

Es convoca el procés per seleccionar el personal que ha de formar part d’una Borsa de treball d’infermers/res per l’organisme autònom administratiu depenent de l’Ajuntament de les Borges del Camp, Patronat Municipal Residència Mare de Déu de la Riera, grup 2, mitjançant concurs de valoració de mèrits, d’acord amb les bases aprovades i que estan publicades en el taulell d’anuncis i en el portal de transparència de la seu electrònica i el web de l’Ajuntament (www.lesborgesdelcamp.cat).

Veure anunci al web de la transparència

Dimecres, 24 Gener 2018 14:46
Pàgina 1 de 2