Vés al contingut

Convocatòria de sessió ordinària del ple

Es convoca a la sessió ordinària que tindrà lloc a l'Auditori del Centre Cultural Serè el proper dijous dia 19 de maig de 2022 a les 19.30h. El ple serà retransmès en directe pel canal de YouTube de l'Ajuntament.

ORDRE DEL DIA

APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR

    1. Ple ordinari de gener

DACIÓ EN COMPTE

    2. Dació en compte de l’informe anual de control intern, corresponent a l'exercici 2021

    3. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 82 al núm. 141 de 2022

PLANS LOCALS

    4. Aprovació del Pla Local de Joventut de Les Borges del Camp 2022-2025

CONTRACTACIÓ

    5. Aprovació de la segona pròrroga del contracte de concessió de servei de la Llar d'Infants Municipal

TRIBUTS

    6. Aprovació de la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 14 reguladora de la taxa per a la prestació          del servei municipal de Llar d'Infants

SERVEIS ECONÒMICS

    7. Aprovació de la modificació de crèdit núm. 8/2022

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

INFORME D'ALCALDIA

PRECS I PREGUNTES

Comparteix