Vés al contingut

14 de novembre, Dia Mundial de la Diabetis. Educar per protegir el futur

El tema del Dia Mundial de la Diabetis 2021-23 és l'accés a la cura de la diabetis.

La prevalença de la diabetis a Espanya ha arribat al 14,8%.

Afecta un de cada set adults i és la segona taxa més alta d'Europa. A més, la despesa sanitària relacionada amb la diabetis a Espanya ha arribat als 15.500 milions de dòlars, cosa que situa el país a la llista dels deu primers països quant a la despesa sanitària relacionada amb la diabetis.

Gairebé un terç (30,3%) de les persones que viuen amb diabetis a Espanya no estan diagnosticades. Quan la diabetis no es detecta o no es tracta adequadament, pot causar complicacions greus i potencialment mortals, com ara p. ex. un infart de miocardi, un accident cerebrovascular, una insuficiència renal, una ceguesa o l'amputació de membres inferiors. Aquestes complicacions redueixen la qualitat de vida i augmenten els costos sanitaris.

100 anys després del descobriment de la insulina, milions de persones amb diabetis a tot el món no poden accedir a les cures que necessiten.

Els professionals de la salut han de saber detectar i diagnosticar la malaltia de manera precoç i proporcionar la millor atenció possible. Les persones que viuen amb diabetis necessiten tenir accés a una educació contínua per entendre la seva malaltia i portar a la pràctica les autocures diàries essencials per mantenir-se sans i evitar complicacions.

Els professionals del CAP Les Borges i Cornudella estan a la vostra disposició tant pel diagnòstic com pel tractament i cura de la Diabetis Mellitus.

Comparteix