Vés al contingut

Ple. Sessió ordinària, divendres 22 de març de 2024

 

Ple. Sessió Ordinària

Dia: 22 de març de 2024

Hora d'inici: 19:00h

Lloc: Sala de Plens

Divendres, 22 de març, a les set de la tarda (19:00h), a la Sala de Plens, Ple ordinari de l'Ajuntament de les Borges del Camp, amb el següent ordre del dia: 

APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR

1. Ple ordinari de 14 de febrer de 2023

DACIÓ EN COMPTE

2. Dació en compte dels informes de Tresoreria sobre la morositat i d'intervenció de subministrament d'execució del Pressupost relatius al 4rt Trimestre de 2023 

3. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 44 al núm. 209 de 2024

SERVEIS

4. Aprovació inicial de l'expedient per dur a terme la concessió administrativa d'ús privatiu del bé de domini públic de la Residència Mare de Déu de la Riera per al servei de Residència de gent gran, mitjançant adjudicació directa.

INFORME D'ALCALDIA

PRECS I PREGUNTES

 

Comparteix