Vés al contingut

Convocatòria de sessió ordinària del ple

Es convoca a la sessió ordinària que tindrà lloc a la Sala de Plens el proper dilluns dia 27 de novembre de 2022 a les 19.00h. El ple serà retransmès en directe pel canal de YouTube de l'Ajuntament.

ORDRE DEL DIA

APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR

1. Ple ordinari de 22 de setembre de 2022

DACIÓ EN COMPTE

2. Dació en compte de l'Auditoria de Comptes del Patronat Municipal Residència Mare de Déu de la Riera de l'exercici 2021

3. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 356 al núm. 437 de 2022

ADHESIÓ AL PROJECTE LEADER

4. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 356 al núm. 437 de 2022

PERSONAL

5. Aprovació de l'Increment retributiu addicional d'acord amb el Reial Decret-llei 18/2022 per a l'exercici 2022

CONVENIS

6. Aprovació d'un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Camp per regular la delegació dels serveis de gestió de residus municipals i serveis addicionals i complementaris al municipi

PRESSUPOST

7. Aprovació de la modificació de crèdit núm. 12/2022

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

INFORME D'ALCALDIA

PRECS I PREGUNTES

Comparteix