Vés al contingut

Autorització i comunicació de crema

S'habilita el període entre el 16 de setembre i el 15 d'octubre durant el qual es pot sol·licitar l'Autorització de crema. Aquelles persones que vulguin portar a terme una crema als terrenys forestals durant aquest període han de sol·licitar prèviament l'autorització a les oficines de l'Ajuntament.

Posteriorment a aquesta data, durant el període entre el 16 d'octubre i el 14 de març les persones que tinguin previst fer foc no necessiten d'una autorització administrativa però sí que ho han de comunicar prèviament a l'Ajuntament.

 

En períodes entre el 15 de març i el 15 d'octubre queda totalment prohibit encendre foc en els terrenys forestals (poblats o no per espècies arbòries) i en la franja de 500 metres que els envolta. No obstant, s'habiliten en els períodes entre el 15 de març i el 14 de juny i entre el 16 de setembre i el 15 d'octubre durant els quals es pot sol·licitar l'Autorització de crema. Aquesta autorització permet encendre foc per la crema de brancatge de restes agrícoles de finques procedents de treballs agrícoles del terme municipal. Un cop rebuda la soll·licitud, l'Ajuntament ho trasllada de forma col·lectiva a la comarca del Baix Camp que les autoritzarà restant condicionada dita autorització al compliment del Decret 64/1995, de 7 de març.

Durant el període comprès entre el 16 d'octubre  i el 14 de març  les persones que tinguin previst fer foc en els terrenys forestals de Catalunya definits a l'article 2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, i a la franja de 500 metres que els envolta, no necessiten d'una autorització administrativa però sí que ho han de comunicar prèviament (ORDRE MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestal).

Més informació:

Generalitat de Catalunya

Comparteix