Vés al contingut

Convocatòria de sessió extraordinària del ple

Es convoca a la sessió ordinària que tindrà lloc a la Sala de Plens el proper divendres dia 23 de juny de 2023 a les 13.30h.

ORDRE DEL DIA

PRESA DE POSSESSIÓ DE REGIDOR

1. Presa de possessió del Regidor José Félix Garrido Moreno

CARTIPAS MUNICIPAL
2. Constitució de la Junta de Govern Local

3. Acord per establir el règim de dedicació i de retribucions dels càrrecs electes
pel que fa al règim de dedicació exclusiva, dedicació parcial, assistències a
òrgans col·legiats i despeses ocasionades en l’exercici del seu càrrec.

4. Acord per per establir la periodicitat de les sessions del ple.

SORTEIG DE MESES ELECTORALS
5. Formació de les meses electorals.

Segon. Notificar-ho als membres de l'òrgan.

Comparteix