La borsa de mediació per al lloguer social es tracta d'un servei gratuït que consisteix en un sistema de mediació en el mercat immobiliari a fi d'incrementar l'oferta de lloguer a preus moderats a tot el Baix Camp.

Aquest sistema comporta beneficis pels propietaris, que tenen l'informació, tràmits i seguiment de forma gratuïta, garanties de pagament (Assegurança aval lloguer, renda segura al llarg de 7 mesos, assegurança multirisc per desperfectes i despeses jurídiques gratuïtes) i desgravació fiscal.

I comporta també beneficis pels llogaters que troben habitatge de lloguer a un preu per sota del mercat, no necessiten aval bancari i només han de pagar el mes en curs en que es trobin i la fiança.

Els interessats podeu trobar més informació a:

Agència de l'Habitatge de Catalunya

Oficina d'Habitatge del Baix Camp

O bé contactant directament amb l'ajuntament.

 

Ajuntament de les Borges del Camp
Plaça Església, 3
43350 Les Borges del Camp
977 81 70 00
www.baixcamp.cat