Vés al contingut

Convocatòria de sessió ordinària del ple

Es convoca a la sessió ordinària que tindrà lloc a l'Auditori del Centre Cultural Serè el proper dijous dia 25 de novembre de 2021 a les 19.00h.

ORDRE DEL DIA

1. Ple ordinari 27.9.2021

2. Ple extraordinari 5.11.2021

 

DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA

3. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 282 al núm. 355 de 2021

 

EXPEDIENTS D'ÀMBIT ECÒNOMIC

4. Formalització d'un préstec a llarg termini

5. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’entitat Poliesportiu El Garrigó i l’Ajuntament de les Borges del Camp per tal de regular la col·laboració en el finançament de les obres de reparació de les piscines de l’entitat

6. Aprovació massa salarial del personal laboral, exercici 2021

 

EXPEDIENTS D'ÀMBIT URBANÍSTIC

7. Licitació de les obres de millora de a vies públiques urbanes i parc infantil per garantir una millora i eficiència en la prestació de serveis

8. Aprovació de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Les Borges del Camp i de Botarell, de data 22 d’abril de 2021.

 

MOCIONS/MANIFEST

9. Manifest amb motiu del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

INFORME DE L'ALCALDIA

PRECS I PREGUNTES

Comparteix