Vés al contingut

Subvenció Diputació de Tarragona. Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori

De conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions de salut pública per la transició energètica i acció climàtica, es dóna publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona per acord de la Junta de Govern, de data 14 de desembre de 2021, segons el qual l'Ajuntament de les Borges del Camp és beneficiari d'un ajut de 25.473,66 € destinats a la renovació de l'enllumenat públic i a la reducció de residus urbans.

Comparteix

Subvenció Diputació de Tarragona. Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori

De conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions de salut pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, es dóna publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona per acord de la Junta de Govern, de data 21 de desembre de 2021, segons el qual l'Ajuntament de les Borges del Camp és beneficiari d'un ajut de 20.171,83 € destinats a diverses actuacions per generar entorns segurs i saludables.

Comparteix

Subvenció Diputació de Tarragona. Programa extraordinari de suport als Centres de Primer Cicle d'Educació Infantil de titularitat municipal. Curs 2019-2020

De conformitat amb les bases específiques per a la concessió de subvencions del programa extraordinari de suport als Centres de Primer Cicle d'Educació Infantil de titularitat municipal, donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona per acord de la Junta de Govern de data 23 de març de 2021, segons el qual l'Ajuntament de les Borges del Camp és beneficiari d'un ajut de 14.787,50 € per destinar a la Llar d'Infants Els Eixerits.

Comparteix

Subvenció Diputació de Tarragona. Subvenció Pla d'Acció Municipal 2020

De conformitat amb l'acord de la Junta de Govern de data 27 d'octubre de 2020, donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona per un import de 74.522,49 € per realitzar l'obra "Millora de la Residència d'avis i del Tanatori municipal de les Borges del Camp".

Comparteix

Subvenció de la Diputació de Tarragona: Activitats culturals, esportives i educatives i per l'impacte i les despeses ja realitzades derivades dels efectes de la COVID 2019. Any 2020

De conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a activitats culturals, esportives i educatives i per l'impacte i les despeses ja realitzades derivades dels efectes de la COVID 19, donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona per acord de la Junta de Govern, de data 17 de novembre de 2020, segons el qual l'Ajuntament de les Borges del Camp és beneficiari d'un ajut de 12.000,00€ destinats a l'esplai esportiu d'estiu.

Comparteix

Subvenció de la Diputació de Tarragona: Projectes i activitats d'interès ciutadà de caràcter singular, per a l'any 2020

De conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a activitats d'interès ciutadà de caràcter singular, donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona per acord de la Junta de Govern, de data 24 de novembre de 2020, segons el qual l'Ajuntament de les Borges del Camp és beneficiari d'un ajut de 7.620,00€ destinats als actes de l'Arribada de la Mare de Déu de la Riera.

Comparteix