Datació de la festa de la Capvuitada

El Concili de Nicea, l'any 325, va establir que la festa de Pasqua de Resurrecció es celebraria el diumenge següent al pleniluni posterior al 21 de març, dia de l'equinocci de primavera. Amb aquesta premissa, la Pasqua es situa entre el 22 de març i el 25 d'abril. I la festa de la de la Capvuitada de Corpus cau a 67 dies després de la Pasqua. Aquest és el quadre de datacions pels dos primers decennis del segle XXI.

ANY PASQUA CAPVUITADA
2020 12 d'abril 18 de juny
2021 17 d'abril 23 de juny
2022 17 d'abril 23 de juny
2023 9 d'abril 15 de juny
2024 31 de març 6 de juny
2025 20 d'abril 26 de juny
2026 5 d'abril 11 de juny
2027 28 de març 3 de juny
2028 16 d'abril 22 de juny
2029 1 d'abril 7 de juny
2030 21 d'abril 27 de juny