Conjunt escultòric façana església

Església parroquial de l'Assumpció de Maria
A la plaça de l'Església, popularment coneguda com el Replà, hi ha l'església parroquial dedicada a l'Assumpció de Maria. A la seva façana principal hi havia tres escultures: la de l'Assumpció situada a la fornícula superior i la de dos sants més a les peanyes inferiors, i que a la revolta del 1936 foren les tres destruïdes.

L'escultor Ramon Ferran i Pagès dissenyà en el seu taller de Reus les actuals imatges, un total de cinc: sant Anton, sant Josep, la Mare de Déu Assumpta i dos àngels. La benedicció coincidí amb la Festa Major, el setembre de l'any 1996. Les referències de dreta i esquerra que fem tot seguit són les del observador.


Elements del conjunt escultòric de la façana

Escultura Sant Anton Abad

Sobre el pedestal esquerre es fa present la imatge de Sant Anton, abat. Patró de la vila festejat el 17 de gener.

Vesteix túnica i sobretúnica. Amb la mà dreta sosté un llibre i amb l'esquerra un llarg bastó. A l'altura del pit porta la tau i a l'esquerra dels peus sobresurt el cap del porquet.

Escultura Sant Josep

Sant Josep. "...Josep, l'espòs de Maria, de la qual nasqué Jesús, l'anomenat Messies." (Mt 1,16)

Imatge situada al pedestal dret. Vesteix túnica cenyida fins els peus i mantell. A la mà dreta porta un bastó que li sobrepassa la seva alçària i amb l'esquerra sosté el seu fill, Jesús.

A l'hora de modelar el rostre de Jesús, l'escultor, hi reflectí les faccions del seu nét Marçal, d'ascendència borgenca per part de mare.

Escutlura àngel de l'esquerra

És l'àngel situat a la dreta de Maria.

Situat a la línia superior del conjunt escultòric, per sobre de la columna exempta de l'esquerra.

Vesteix túnica cenyida i mantell que és aguantat per la mà esquerra. Amb la dreta assenyala vers les altures.

Escultura àngel de la dreta

És l'àngel situat a l'esquerra de Maria.

Situat a la línia superior del conjunt escultòric, per sobre de la columna exempta de la dreta.

Vesteix túnica cenyida i mantell que és aguantat per la mà dreta. Amb l'esquerra assenyala vers les altures.

Assumpció de Maria

A la fornícula, per sobre de la porta d'entrada al temple, se situa la imatge de l'Assumpció de Maria.

"Llavors aparegué al cel un gran senyal prodigiós: una dona que tenia el sol per vestit, amb la lluna sota els peus, i duia al cap una corona de dotze estrelles." (Ap 12,1)

L'església es dedicada a aquesta advocació mariana, la festivitat de la qual se celebra el 15 d'agost.

Columna

Completen el conjunt els elements que coronen les dues columnes semiadosades.

Situats a la línia superior del conjunt escultòric són uns motius decoratius amb elements vegetals.