XXV PREMI LITERARI LES BORGES DEL CAMP PER A JOVES AGUSTÍ PÀMIES

XXV PREMI LITERARI LES BORGES DEL CAMP PER A JOVES  Agustí Pàmies

CONVOCATÒRIA 

Queden convocats, amb caràcter general, els premis següents:

NARRATIVA 

Tema lliure.

S'estableixen les següents categories:

Alumnes 6è de primària

Alumnes de 1r d'ESO

Alumnes de 2n d'ESO

Alumnes de 3r d'ESO

Alumnes de 4t d'ESO

Alumnes de Batxillerat

Per alumnes de 6è de primària  de l'escola Rocabruna s''estableix una modalitat llengua catalana. El premi serà un llibre de lectura.

Per a alumnes d'ESO i Batxillerat cadascuna de les categories estarà dotada amb un premi de 100 euros: 60 euros per al 1r premi i 40 euros per al segon premi. S'estableix una modalitat llengua catalana.

BASES 

1a.   Podran optar a aquests premis els nois i noies que cursin 6è de primària a l'Escola Rocabruna, i l'alumnat de 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO i 1r i 2n  de batxillerat   de l'IES Fontanelles, com també tot el jovent resident a les Borges del Camp que cursin 1r, 2n,3r i 4t d'ESO i batxillerat a altres centres escolars.

2a.   Els treballs han de ser en català. L'alumnat de 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO i batxillerat els presentaran, preferiblement escrits amb ordinador i impresos en fulls DIN A4 (lletra Times New Roman o Arial, cos 12, a doble espai). L'extensió no pot superar els dos fulls.

3a.   Els treballs han de ser originals de l'autor i no poden concursar aquells que hagin estat guardonats en altres certàmens.

4a.   L'alumnat de l'Institut Fontanelles i de l'Escola Rocabruna presentaran els treballs al mateix centre. La resta de participants els hauran d'adreçar, en sobres tancats, a l'Ajuntament de les Borges del Camp (plaça de l'Església, núm. 3, 43350 - Les Borges del Camp). Aquest sobre ha de contenir sis còpies de l'original, i, un altre sobre més petit, amb el títol de l'obra, les dades personals de l'autor, un telèfon de contacte i una fotocòpia del DNI.

5a.   La data màxima de presentació dels treballs serà el dia 18  de març de 2016, a l'Ajuntament de les Borges del Camp o bé als centres educatius.

6a.   Els premis es lliuraran amb motiu de la Diada de Sant Jordi, en els actes que es realitzaran amb motiu de la diada de Sant Jordi als centres educatius: l'Escola Rocabruna i l'INS Fontanelles.

7a.   Els treballs que no siguin premiats es podran recollir a l'Ajuntament de les Borges del Camp fins al dia 27 de maig de 2016.

8a.   Els treballs premiats es donaran a conèixer a través de la web municipal: www.lesborgesdelcamp.cat .

9a.   El Jurat pot declarar algun premi desert si ho considera oportú.

10a.  El jurat qualificador estarà format per persones representatives del món de les lletres, pels representants de l'Ajuntament de les Borges del Camp que es designin, per representants de l'Escola Rocabruna i de l'INS Fontanelles i un representant de l'AMPA respectivament.

11a. El Jurat estarà facultat per interpretar aquestes bases i decidir tot allò que no s'hi hagi previst.

12a. La participació en el concurs implica la total acceptació d'aquestes bases, així com la decisió inapel·lable del Jurat.

 

Les Borges del Camp, març del 2016

Premis alumnes 6è primària  
"La vida de Gretta" de Meritxell Balañà                            logopdf
"Una història molt..." de Mohamed El Abdellaoui                                                logopdf
Premis alumnes 1r ESO  
1r "Una amiga d'un altre món" de Martina Sabatçé Cortiella           logopdf
2n "Un amic espacial" de Karla Peco Fernández                                                logopdf
Premis alumnes 2n ESO  
1r "Tolerància 0" d'Amar El Abdellaoui   logopdf
2n "Recordant l'Abasi" d'Anna Mateu Munté                                                       logopdf
Premis alumnes 3r ESO  
1r "Un viatge cap al refugi" d'Alexandra Astefanoali                          logopdf
2n "Llapis de colors" d'Alèxia Leiva Bonillo                                                        logopdf
Premis alumnes 4t ESO  
1r "Un començament lluminós" d'Àlex Munté Pérez  logopdf
1r "Un dia inesperat" d'Emma Pajares Samarra                                                  logopdf
Premis alumnes Batxillerat  
1r "Marià Jonquet Puigdemola. Diari d'un zoòleg" de Sergi Solà Mariné logopdf
2n "Amarga reflexió sobre un grapat de problemes" de Georgina Marín Garcia logopdf

VEREDICTE ALUMNES ESCOLA

El jurat del XXV Premi literari Les Borges del Camp pera joves "Agustí Pamies" reunit el 13 d'abril de 2016 a les 12.45h,  format per:

Susana Franganillo (representant l'Ajuntament)

Ana Teruel (representant l'Ajuntament)

Ma. Riera Carcolé (representant de l'AMPA de l'Escola)

Jordi Besora (representant l'Escola Rocabruna)

ha acordat distingir com a treballs de mèrit les obres dels següents alumnes de 6è de l'Escola Rocabruna:

  • Mertixell Balañà - "La vida de Gretta"
  • Mohamed - "Una història molt..."

El premi és un llibre per cada treball de merit que s'entregarà en el transcurs de la diada de Sant Jordi a l'Escola Rocabruna.

Els treballs seleccionats es publicaran a la web de l'ajuntament de Les Borges del Camp.

VEREDICTE ALUMNES INS FONTANELLES

Reunits a les 13.00 hores del 13-04-2016, al departament de català de I'INS FONTANELLES de Les Borges del Camp, el jurat format per Imma Vallverdú, Susana Franganillo, Adrià Torrente, Ana Teruel, Anna Martínez i Cori Pont, ha decidit atorgar els següents premis:

 

Primer d'ESO

1r Premi                   "Una amiga d'un altre món"                                    Martina Sabté Cortiella - 1r C

2n Premi                   "Un amic espacial"                                                 Karla Peco Fernández - 1r A 

 

Segon d'ESO

1r Premi                     "Tolerància 0"                                                        Amar ElAbdellaoui - 2n A

2n Premi                    "Recordant l'Abasi"                                                Anna Mateu Munté - 2n B

 

Tercer d'ESO

1r Premi                    "Un viatge cap al refugi"                                        Alexandra Astefanoalli - 3r A

2n Premi                    "Llapis de colors"                                                  Alèxia Leiva Bonillo - 3r B

 

Quart d'ESO

1r Premi                    "Un començament lluminós"                                   Àlex Munté Pérez - 4t A

2n Premi                   "Un dia inesperat"                                                   Emma Pajares Samarra - 4t B

 

BATXILLERAT

1r Premi                    "Marià Jonquet Puigdemola. Diari d'un zoòleg"         Sergi Solà Mariné - 2r BAT A

2n Premi                   "Amarga reflexió sobre un grapat de problemes"      Georgina Marín Garcia - 2n BAT B