XXVIII PREMI LITERARI LES BORGES DEL CAMP PER A JOVES AGUSTÍ PÀMIES

XXVIII PREMI LITERARI LES BORGES DEL CAMP PER A JOVES  Agustí Pàmies

CONVOCATÒRIA 

Queden convocats, amb caràcter general, els premis següents:

NARRATIVA 

Tema lliure.

S'estableixen les següents categories:

Alumnes 6è de primària

Alumnes de 1r d'ESO

Alumnes de 2n d'ESO

Alumnes de 3r d'ESO

Alumnes de 4t d'ESO

Alumnes de Batxillerat

Per alumnes de 6è de primària  de l'escola Rocabruna s'estableix una modalitat llengua catalana. El premi serà un llibre de lectura.

Per a alumnes d'ESO i Batxillerat cadascuna de les categories estarà dotada amb un premi de 100 euros: 60 euros per al 1r premi i 40 euros per al segon premi. S'estableix una modalitat llengua catalana.

BASES 

1a.   Podran optar a aquests premis els nois i noies que cursin 6è de primària a l'Escola Rocabruna, i l'alumnat de 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO i 1r i 2n  de batxillerat de l'INS Fontanelles, com també tot el jovent resident a les Borges del Camp que cursin 1r, 2n,3r i 4t d'ESO i batxillerat a altres centres escolars.

2a.   Els treballs han de ser en català. L'alumnat de 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO i batxillerat els presentaran, preferiblement escrits amb ordinador i impresos en fulls DIN A4 (lletra Times New Roman o Arial, cos 12, a doble espai). L'extensió no pot superar els dos fulls.

3a.   Els treballs han de ser originals de l'autor i no poden concursar aquells que hagin estat guardonats en altres certàmens.

4a.   L'alumnat de l'Institut Fontanelles i de l'Escola Rocabruna presentaran els treballs al mateix centre. La resta de participants els hauran d'adreçar, en sobres tancats, a l'Ajuntament de les Borges del Camp (plaça de l'Església, núm. 3, 43350 - Les Borges del Camp). Aquest sobre ha de contenir sis còpies de l'original, i, un altre sobre més petit, amb el títol de l'obra, les dades personals de l'autor, un telèfon de contacte i una fotocòpia del DNI.

5a.   La data màxima de presentació dels treballs serà el dia 15 de març de 2019, a l'Ajuntament de les Borges del Camp o bé als centres educatius.

6a.   Els premis es lliuraran amb motiu de la Diada de Sant Jordi, en els actes que es realitzaran amb motiu de la diada de Sant Jordi als centres educatius: l'Escola Rocabruna i l'INS Fontanelles.

7a.   Els treballs que no siguin premiats es podran recollir a l'Ajuntament de les Borges del Camp fins al dia 19 d'abril de 2019.

8a.   Els treballs premiats es donaran a conèixer a través de la web municipal: www.lesborgesdelcamp.cat .

9a.   El Jurat pot declarar algun premi desert si ho considera oportú.

10a.  El jurat qualificador estarà format per persones representatives del món de les lletres, pels representants de l'Ajuntament de les Borges del Camp que es designin, per representants de l'Escola Rocabruna i de l'INS Fontanelles i un representant de l'AMPA respectivament.

11a. El Jurat estarà facultat per interpretar aquestes bases i decidir tot allò que no s'hi hagi previst.

12a. La participació en el concurs implica la total acceptació d'aquestes bases, així com la decisió inapel·lable del Jurat.

Les Borges del Camp, febrer del 2019

Premis alumnes 6è primària  
Meryam Aarab   
Jana Llauradó                                       
Carla Freixes  
Souliman Aarab  
Premis alumnes 1r ESO  
1r "Les vocals i els seus oficis" de Maria Llaberia Voltas logopdf
2n "Lo diferent és el que destaca i agrada més" d'Anna Castillo Gavilán logopdf
Premis alumnes 2n ESO  
1r "La gran desolació" de Jan Pérez Gallart      logopdf
2n "El paraigües" de Marcel Grau Vernet                                                  logopdf
Premis alumnes 3r ESO  
1r "Encara et recordo" de Júlia Anglada Conillera               logopdf
2n "Des de sempre i per sempre" de Maria Arnau Llauradó                     logopdf
Premis alumnes 4t ESO  
1r "Paraules que maten" de Marina Torruella Mestre                               logopdf
2n "Fil roig" d'Alba Argonès Dalmau                                        logopdf
Premis alumnes Batxillerat  
1r "La torturadora" de Lucía Ortiz Navarrete                                            logopdf
2n "Tot se'n va" de Raquel Anglada Conillera logopdf

VEREDICTE ALUMNES ESCOLA

El jurat del XXVIII Premi literari Les Borges del Camp pera joves "Agustí Pamies" reunit el 23 d'abril de 2019 a les 12.30h,  format per:

Susana Franganillo (representant l'Ajuntament)

Ana Teruel (representant l'Ajuntament)

Eva Parisi (representant de l'AMPA de l'Escola)

Jordi Besora (representant l'Escola Rocabruna)

ha acordat distingir com a treballs de mèrit les obres dels següents alumnes de 6è de l'Escola Rocabruna:

  • Meryeam Aarab
  • Jana Llauradó
  • Carla Freixes
  • Souliman Aarab

El premi són dos llibres per cada treball de merit que s'entregarà en el transcurs de la diada de Sant Jordi a l'Escola Rocabruna.

Els treballs seleccionats es publicaran a la web de l'ajuntament de Les Borges del Camp.

VEREDICTE ALUMNES INS FONTANELLES

Reunits a les 13.00 hores del  d'abril de 2019, al departament de català de I'INS FONTANELLES de Les Borges del Camp, el jurat format per Susana Franganillo, Eduard Masip, Ana Teruel Triguero, Irene Calderón Poch, Xavier Huguet Mendizábal i Cori Pont, ha decidit atorgar els següents premis:

Primer d’ESO

1r Premi        Les vocals i els seus oficis                           Maria Llaberia Voltas

2n Premi        Lo diferent és el que destaca i agrada més   Anna Castillo Gavilán

Segon d’ESO

1r Premi        La gran desolació                   Jan Pérez Gallart                                       

2n Premi        El paraigües                         Marcel Grau Vernet           

Tercer d’ESO

1r Premi        Encara et recordo                         Júlia Inglada Conillera

2n Premi        Des de sempre i per sempre         Maria Arnau Llauradó             

Quart d’ESO

1r Premi        Paraules que maten                          Marina Torruella Mestre

2n Premi        Fil roig                                             Alba Aragonès Dalmau                             

BATXILLERAT

1r Premi        La torturadora           Lucía Ortiz Navarrete

 2n Premi      Tot se’n va                Raquel Inglada Conillera  

L’import dels premis, d’acord amb les bases del concurs, és de 60 euros per al primer premi i, 40 euros per al  segon premi.