Tomàs Sagué i Camó va néixer a Barcelona el 30 de maig de l’any 1906.

S’inicia en la música als 6 anys estudiant el solfeig. Tingué activitats de cant i violí, exercint la música fins els 29 anys que, en casar-se, es dedica al comerç.

Cultiva la composició i des del 1947 ofereix sèries més o menys contínues de sardanes que el públic accepta i balla complagut.

Sardanes entre les que destaquen “Les alzines de Farners”, “A l’oncle Tordera”, “Hostalric”, “La nostra dansa”, “L’Albert i la Sol” entre altres.

El fet d’estar domiciliat a Sarrià el decanta a dedicar diverses sardanes a aquesta barriada o a fets relacionats amb ella: “Les campanes de Sarrià”, "Aires de Sarrià”, "Foix poeta sarrianenc”, “Els blaus de Sarrià” entre altres.

A la nostra vila de les Borges del Camp hi dedicà la sardana “Cant a les Borges del Camp” amb lletra de l’Enric Solé i Sans

Ens deixà a la ciutat de Barcelona el 13 de maig de 1990.