El centre obert L'Univers és un servei diürn que té una tasca preventiva, fora de l'horari escolar, que dona suport, estimulen i potencien l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l'adquisició d'hàbits d'aprenentatge bàsics i l'esbarjo.

Oferint aquests serveis es pretén compensar les diferències socioeducatives de la infantesa i adolescència en situacions d'emergència o risc social.

SERVEIS QUE S'OFEREIXEN:

Les funcions genèriques d'aquest servei són l'acolliment i la convivència, l'atenció individualitzada i en grup i la coordinació i el treball conjunt amb altres agents involucrats/des en la vida dels/les infants.

LES PAUTES O ACTIVITAT QUE S'ENSENYEN ALS INFANTS SÓN:
  • Berenars (treball d'hàbits alimentaris saludables).
  • Deures i reforç escola.
  • Tallers i manualitats.
  • Ludoteca.
  • Esports.
  • Joc lliure i dirigit. 
  • Higiene personal (com per exemple la higiene bucodental).
LES PERSONES DESTINATÀRIES D'AQUEST SERVEI SÓN:

Els centres oberts són serveis adreçats a la infància i adolescència que mostren dificultats formatives o que estan en risc d'exclusió social per la condició de les seves famílies. Aquests serveis són de titularitat municipal i estan emmarcats en la Llei de Serveis Socials d'Atenció Primària. La majoria dels/les usuaris/es oscil·la entre els 3 i els 15 anys.

Temporalització del servei: de l'1 de setembre fins al 31 de juliol.

Centre Cultural Marinada
Carrer Catalunya, 17
43350 Les Borges del Camp
977 817 000