XXIX PREMI LITERARI LES BORGES DEL CAMP PER A JOVES AGUSTÍ PÀMIES

XXIX PREMI LITERARI LES BORGES DEL CAMP PER A JOVES  Agustí Pàmies

CONVOCATÒRIA 

Queden convocats, amb caràcter general, els premis següents:

NARRATIVA 

Per als alumnes de primària:

Tema lliure

Per als alumnes d’ESO i Batxillerat:

Tema: inventeu-vos una història breu en què la protagonista sigui una dona. Pot ser una nena, una dona adulta o de la tercera edat, però ha de ser la protagonista del vostre conte.

S'estableixen les següents categories:

Alumnes 6è de primària

Alumnes de 1r d'ESO

Alumnes de 2n d'ESO

Alumnes de 3r d'ESO

Alumnes de 4t d'ESO

Alumnes de Batxillerat

Per alumnes de 6è de primària  de l'escola Rocabruna s'estableix una modalitat llengua catalana. El premi serà un llibre de lectura.

Per a alumnes d'ESO i Batxillerat cadascuna de les categories estarà dotada amb un premi de 100 euros: 60 euros per al 1r premi i 40 euros per al segon premi. S'estableix una modalitat llengua catalana.

BASES 

1a.   Podran optar a aquests premis els nois i noies que cursin 6è de primària a l'Escola Rocabruna, i l'alumnat de 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO i 1r i 2n  de batxillerat de l'INS Fontanelles, com també tot el jovent resident a les Borges del Camp que cursin 1r, 2n,3r i 4t d'ESO i batxillerat a altres centres escolars.

2a.   Els treballs han de ser en català. L'alumnat de 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO i batxillerat els presentaran, preferiblement escrits amb ordinador i impresos en fulls DIN A4 (lletra Times New Roman o Arial, cos 12, a doble espai). L'extensió no pot superar els dos fulls.

3a.   Els treballs han de ser originals de l'autor i no poden concursar aquells que hagin estat guardonats en altres certàmens.

4a.   L'alumnat de l'Institut Fontanelles i de l'Escola Rocabruna presentaran els treballs al mateix centre. La resta de participants els hauran d'adreçar, en sobres tancats, a l'Ajuntament de les Borges del Camp (plaça de l'Església, núm. 3, 43350 - Les Borges del Camp). Aquest sobre ha de contenir sis còpies de l'original, i, un altre sobre més petit, amb el títol de l'obra, les dades personals de l'autor, un telèfon de contacte i una fotocòpia del DNI.

5a.   La data màxima de presentació dels treballs serà el dia 13 de març de 2020, a l'Ajuntament de les Borges del Camp o bé als centres educatius.

6a.   Els premis es lliuraran amb motiu de la Diada de Sant Jordi, en els actes que es realitzaran amb motiu de la diada de Sant Jordi als centres educatius: l'Escola Rocabruna i l'INS Fontanelles.

7a.   Els treballs que no siguin premiats es podran recollir a l'Ajuntament de les Borges del Camp fins al dia 17 d'abril de 2020.

8a.   Els treballs premiats es donaran a conèixer a través de la web municipal: www.lesborgesdelcamp.cat .

9a.   El Jurat pot declarar algun premi desert si ho considera oportú.

10a.  El jurat qualificador estarà format per persones representatives del món de les lletres, pels representants de l'Ajuntament de les Borges del Camp que es designin, per representants de l'Escola Rocabruna i de l'INS Fontanelles i un representant de l'AMPA respectivament.

11a. El Jurat estarà facultat per interpretar aquestes bases i decidir tot allò que no s'hi hagi previst.

12a. La participació en el concurs implica la total acceptació d'aquestes bases, així com la decisió inapel·lable del Jurat.

Les Borges del Camp, febrer del 2020

Premis alumnes 1r ESO  
1r "El carrer dels records" de Dani García García logopdf
2n "El misteri d'Alcatraz" d'Ònia Amenós Casafont                                              logopdf
Premis alumnes 2n ESO  
1r "Carta a l'enemic" d'Anna Castillo Gavilán logopdf
2n "La Freda i la mort" de Mar Murillo Robla                                                        logopdf
Premis alumnes 3r ESO  
1r "Coses d'homes, de dones o d'extraterrestres" d'Andrea Von Esch Sanjuan  logopdf
2n "La llum" de Marcel Grau Vernet logopdf
Premis alumnes 4t ESO  
1r "El dia que em vaig enamorar del cel" de Narie Uribe Miranda                        logopdf
2n "Una nova Neus" d'Alba Ribalta Corts                logopdf
Premis alumnes Batxillerat  
1r "La dama blanca" de Lucía Ortiz Navarrete                                     logopdf
2n "Sempre amb tu" d'Ariadna Samarra Ventura                                                 logopdf

VEREDICTE ALUMNES ESCOLA

Reunits a les 13 hores del 25 de juny de 2020, a la Biblioteca de l'INS FONTANELLES de Les Borges del Camp, el jurat format per Susana Franganillo Ortiz, Eduard Masip Bastida, Ana Teruel Triguero, Begoña San Felipe De Miguel i Cori Pont Güell, ha decidit atorgar els següents premis:

Primer d’ESO

1r Premi        El carrer dels records                           Dani García García

2n Premi       El misteri d'Alcatraz                             Ònia Amenós Casafont

Segon d’ESO

1r Premi        Carta a l'enemic                                 Anna Castillo Gavilán                                     

2n Premi        La Freda i la mort                              Mar Murillo Robla         

 Tercer d’ESO

1r Premi        Coses d'homes, de dones o d'extraterrestres             Andrea Von Esch Sanjuan

2n Premi       La llum                                                                   Marcel Grau Vernet                          

Quart d’ESO

1r Premi        El dia que em vaig enamorar del cel                          Narie Uribe Miranda

2n Premi       Una nova Neus                                                        Alba Ribalta Corts                            

BATXILLERAT

1r Premi        La dama blanca                                                      Lucía Ortiz Navarrete

 2n Premi      Sempre amb tu                                                       Ariadna Samarra Ventura 

L’import dels premis, d’acord amb les bases del concurs, és de 60 euros per al primer premi i 40 euros per al  segon premi.