Modificació de la residència al Padró Municipal d'Habitants per canvi de domicili dins del mateix municipi.

 • Qui el pot demanar:
 • Qualsevol persona major d'edat que estigui empadronada al municipi. (Les persones majors de 16 anys són emancipades i a nivell de padró d'habitants poden actuar com a majors d'edat. Els menors d'edat casats també tenen la condició d'emancipats.)
 • Canals de tramitació:
 • Quan es pot sol·licitar:
 • Durant tot l'any
 • Preu:
 • Gratuït
 • Documentació necessària:
  • Documents identificatius de la/les persona/es que realitzen el canvi de domicili (original o fotocòpia):
  • Espanyols: DNI, passaport o permís de conduir.
  • Estrangers de la Comunitat Europea: targeta d'estranger, passaport o document d'identitat del país.
  • Estrangers d'altres països: passaport o permís de residència.
  • Menors d'edat casats: a més, llibre de família.
  • Document acreditatiu de l'habitatge d'empadronament:
  • Si a l'habitatge és de propietat o de lloguer: escriptura de propietat o el contracte de lloguer en cada cas.
  • Si l’habitatge no és de propietat ni de lloguer, o bé el lloguer a nom d’una altra persona és necessari aportar
   l’autorització del propietari de l’habitatge.
 • Termini de resolució:
 • La tramitació és immediata a partir de la recepció i validació de la documentació en el servei municipal.