Vés al contingut

Convocatòria de sessió ordinària del ple

Es convoca a la sessió ordinària que tindrà lloc a l'Auditori del Centre Cultural Serè el proper dilluns dia 27 de setembre de 2021 a les 18.00h.

 

APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

1. Ple ordinari 15.7.2021

 

DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA

2. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 222 al núm. 281 de 2021

 

EXPEDIENTS D'ÀMBIT ECONÒMIC

3. Aprovació Compte General, exercici 2020

 

EXPEDIENTS D'ÀMBIT URBANÍSTIC

4. Aprovació definitiva del projecte “Obres de millora a vies públiques urbanes i

parc infantil per garantir una millora i eficiència en la prestació de serveis”

 

MOCIONS

5. Moció de rebuig al projecte de línia elèctrica aèria de molt alta tensió -MATValmuel-

Begues

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

INFORME DE L'ALCALDIA

PRECS I PREGUNTES

Comparteix