XXX PREMI LITERARI LES BORGES DEL CAMP PER A JOVES AGUSTÍ PÀMIES

XXX PREMI LITERARI LES BORGES DEL CAMP PER A JOVES  Agustí Pàmies

CONVOCATÒRIA 

Queden convocats, amb caràcter general, els premis següents:

NARRATIVA 

Per als alumnes de primària:

Tema lliure

Per als alumnes d’ESO i Batxillerat:

Tema: la neu

S'estableixen les següents categories:

Alumnes 6è de primària

Alumnes de 1r d'ESO

Alumnes de 2n d'ESO

Alumnes de 3r d'ESO

Alumnes de 4t d'ESO

Alumnes de Batxillerat

Per alumnes de 6è de primària  de l'escola Rocabruna s'estableix una modalitat llengua catalana. El premi serà un llibre de lectura.

Per a alumnes d'ESO i Batxillerat cadascuna de les categories estarà dotada amb un premi de 100 euros per l’adquisició de material escolar i/o llibres: 60 euros per al 1r premi i 40 euros per al segon premi. S'estableix una modalitat llengua catalana.

BASES 

1a.   Podran optar a aquests premis els nois i noies que cursin 6è de primària a l'Escola Rocabruna, i l'alumnat de 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO i 1r i 2n  de batxillerat de l'INS Fontanelles, com també tot el jovent resident a les Borges del Camp que cursin 1r, 2n,3r i 4t d'ESO i batxillerat a altres centres escolars.

2a.   Els treballs han de ser en català. L'alumnat de 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO i batxillerat els presentaran, preferiblement escrits amb ordinador i impresos en fulls DIN A4 (lletra Times New Roman o Arial, cos 12, a doble espai). L'extensió no pot superar els dos fulls.

3a.   Els treballs han de ser originals de l'autor i no poden concursar aquells que hagin estat guardonats en altres certàmens.

4a.   L'alumnat de l'Institut Fontanelles i de l'Escola Rocabruna presentaran els treballs al mateix centre. La resta de participants els hauran d'adreçar, en sobres tancats, a l'Ajuntament de les Borges del Camp (plaça de l'Església, núm. 3, 43350 - Les Borges del Camp). Aquest sobre ha de contenir sis còpies de l'original, i, un altre sobre més petit, amb el títol de l'obra, les dades personals de l'autor, un telèfon de contacte i una fotocòpia del DNI.

5a.   La data màxima de presentació dels treballs serà el dia 23 de març de 2021, a l'Ajuntament de les Borges del Camp o bé als centres educatius.

6a.   Els premis es lliuraran amb motiu de la Diada de Sant Jordi, en els actes que es realitzaran amb motiu de la diada de Sant Jordi als centres educatius: l'Escola Rocabruna i l'INS Fontanelles.

7a.   Els treballs que no siguin premiats es podran recollir a l'Ajuntament de les Borges del Camp fins al dia 16 d'abril de 2021.

8a.   Els treballs premiats es donaran a conèixer a través de la web municipal: www.lesborgesdelcamp.cat .

9a.   El Jurat pot declarar algun premi desert si ho considera oportú.

10a.  El jurat qualificador estarà format per persones representatives del món de les lletres, pels representants de l'Ajuntament de les Borges del Camp que es designin, per representants de l'Escola Rocabruna i de l'INS Fontanelles i un representant de l'AMPA respectivament.

11a. El Jurat estarà facultat per interpretar aquestes bases i decidir tot allò que no s'hi hagi previst.

12a. La participació en el concurs implica la total acceptació d'aquestes bases, així com la decisió inapel·lable del Jurat.

Les Borges del Camp, març del 2021

Premis alumnes 6è Primària  
1r "L'home del temps" de Paula Priego logopdf
2n "L'aventura inesperada" de Patricia Cornea                        logopdf
Premis alumnes 1r ESO  
1r "El desig de conèixer la neu" de Xesca Mestre Massó logopdf
2n "Qui és el ninot de neu" de Dídac Carbó Cadenas              logopdf
Premis alumnes 2n ESO  
1r "Un viatge molt especial" de Frida Artés Nogués logopdf
2n "La filla de la neu" d' Ònia Amenós Casafont                      logopdf
Premis alumnes 3r ESO  
1r "Per tu, mare" d'Anna Castillo Gavilán  logopdf
2n "Batallant amb la neu" de Mar Murillo Robla                       logopdf
Premis alumnes 4t ESO  
1r "La neu" de Genís Ciurana Maurí                    logopdf
2n "La freda nit" d'Andrea Von Esch Sanjuan                          logopdf
Premis alumnes Batxillerat  
1r "Desitjos" d'Abril Bosch Margalef                           logopdf
2n "Assassinat en el Four Season" de Míriam Martí Figueras logopdf

VEREDICTE ALUMNES ESCOLA ROCABRUNA

El jurat del Premi literari Les Borges del Camp per a joves “Agustí Pàmies” format per:El jurat del Premi literari Les Borges del Camp per a joves “Agustí Pàmies” format per:- Susana Franganillo i Ana Teruel (representant l’Ajuntament)- Jose A. Follana, Alèxia Moliné i Núria Carrión (representant l’Escola) ha acordat distingir com a treballs de mèrit les obres dels següents alumnes de 6è de l’Escola Rocabruna:

6è Primària 

1r Premi         L'home del temps                                Paula Priego

2n Premi        L'aventura inesperada                          Patricia Cornea

El premi són dos llibres per cada treball de mèrit que s’entregaran el dia de la diada de Sant Jordi a l’Escola Rocabruna.

VEREDICTE ALUMNES INS FONTANELLES

Reunits a les 12.00 hores del 7 d'abril de 2021, a la Sala de professors de l'INS FONTANELLES de Les Borges del Camp, el jurat format per Susana Franganillo, Eduard Masip, Ana Teruel, Núria Boronat, Cèlia de la Cruz i Cori Pont, ha decidit atorgar els següents premis:

Primer d’ESO

1r Premi        El desig de conèixer la neu                   Xesca Mestre Massó

2n Premi       Qui és el ninot de neu                          Dídac Carbó Cadenas

 

Segon d’ESO

1r Premi         Un viatge molt especial                       Frida Artés Nogués                                      

2n Premi        La filla de la neu                                 Ònia Amenós Casafont         

 

Tercer d’ESO

1r Premi        Per tu, mare                                        Anna Castillo Gavilán

2n Premi       Batallant amb la neu                            Mar Murillo Robla

                                     

Quart d’ESO

1r Premi        La neu                                                Genís Ciurana Maurí

2n Premi       La freda nit                                          Andrea Von Esch Sanjuan                             

 

BATXILLERAT

1r Premi        Desitjos                                              Abril Bosch Margalef

 2n Premi      Assassinat en el Four Season                Míriam Martí Figueras

 

L’import dels premis, d’acord amb les bases del concurs, és de 60 euros per al primer premi i 40 euros per al  segon premi, per a l'adquisició de material i/o llibres.