XXVII PREMI LITERARI LES BORGES DEL CAMP PER A JOVES AGUSTÍ PÀMIES

XXVII PREMI LITERARI LES BORGES DEL CAMP PER A JOVES  Agustí Pàmies

CONVOCATÒRIA 

Queden convocats, amb caràcter general, els premis següents:

NARRATIVA 

Tema lliure.

S'estableixen les següents categories:

Alumnes 6è de primària

Alumnes de 1r d'ESO

Alumnes de 2n d'ESO

Alumnes de 3r d'ESO

Alumnes de 4t d'ESO

Alumnes de Batxillerat

Per alumnes de 6è de primària  de l'escola Rocabruna s'estableix una modalitat llengua catalana. El premi serà un llibre de lectura.

Per a alumnes d'ESO i Batxillerat cadascuna de les categories estarà dotada amb un premi de 100 euros: 60 euros per al 1r premi i 40 euros per al segon premi. S'estableix una modalitat llengua catalana.

BASES 

1a.   Podran optar a aquests premis els nois i noies que cursin 6è de primària a l'Escola Rocabruna, i l'alumnat de 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO i 1r i 2n  de batxillerat de l'INS Fontanelles, com també tot el jovent resident a les Borges del Camp que cursin 1r, 2n,3r i 4t d'ESO i batxillerat a altres centres escolars.

2a.   Els treballs han de ser en català. L'alumnat de 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO i batxillerat els presentaran, preferiblement escrits amb ordinador i impresos en fulls DIN A4 (lletra Times New Roman o Arial, cos 12, a doble espai). L'extensió no pot superar els dos fulls.

3a.   Els treballs han de ser originals de l'autor i no poden concursar aquells que hagin estat guardonats en altres certàmens.

4a.   L'alumnat de l'Institut Fontanelles i de l'Escola Rocabruna presentaran els treballs al mateix centre. La resta de participants els hauran d'adreçar, en sobres tancats, a l'Ajuntament de les Borges del Camp (plaça de l'Església, núm. 3, 43350 - Les Borges del Camp). Aquest sobre ha de contenir sis còpies de l'original, i, un altre sobre més petit, amb el títol de l'obra, les dades personals de l'autor, un telèfon de contacte i una fotocòpia del DNI.

5a.   La data màxima de presentació dels treballs serà el dia 19 de març de 2018, a l'Ajuntament de les Borges del Camp o bé als centres educatius.

6a.   Els premis es lliuraran amb motiu de la Diada de Sant Jordi, en els actes que es realitzaran amb motiu de la diada de Sant Jordi als centres educatius: l'Escola Rocabruna i l'INS Fontanelles.

7a.   Els treballs que no siguin premiats es podran recollir a l'Ajuntament de les Borges del Camp fins al dia 20 d'abril de 2018.

8a.   Els treballs premiats es donaran a conèixer a través de la web municipal: www.lesborgesdelcamp.cat .

9a.   El Jurat pot declarar algun premi desert si ho considera oportú.

10a.  El jurat qualificador estarà format per persones representatives del món de les lletres, pels representants de l'Ajuntament de les Borges del Camp que es designin, per representants de l'Escola Rocabruna i de l'INS Fontanelles i un representant de l'AMPA respectivament.

11a. El Jurat estarà facultat per interpretar aquestes bases i decidir tot allò que no s'hi hagi previst.

12a. La participació en el concurs implica la total acceptació d'aquestes bases, així com la decisió inapel·lable del Jurat.

Les Borges del Camp, febrer del 2018

Premis alumnes 6è primària  
"Chapp 21" d'Octavi Ortiga            
"La lliçó al Roger" de Judith Ribas                                            
Premis alumnes 1r ESO  
1r "Petits herois" de Marcel Grau Vernet  logopdf
2n "L'Alba, en Dídac i els extraterrestres" de Biel Bosch Valiente                 logopdf
Premis alumnes 2n ESO  
1r "En un altre món" de Marta Babiloni Dueñas logopdf
2n "Continuació" de Irene García Rodríguez                                                  logopdf
Premis alumnes 3r ESO  
1r "Tornarem a començar" de Martina Sabaté Cortiella                   logopdf
2n "El diari del segle XXI" de Marina Torruella Mestre                                   logopdf
Premis alumnes 4t ESO  
1r "Tothom pot escriure el seu final" d'Anna Mateu Munté                              logopdf
2n "El llac" de Mar Vilella Rodríguez                                         logopdf
Premis alumnes Batxillerat  
1r "El naixement del nou món" de Marina Grau Llaurador                             logopdf
2n "Pertinença" de Júlia Lozano Bel logopdf

VEREDICTE ALUMNES ESCOLA

El jurat del XXVII Premi literari Les Borges del Camp pera joves "Agustí Pamies" reunit el 17 d'abril de 2017 a les 12.45h,  format per:

Susana Franganillo (representant l'Ajuntament)

Ana Teruel (representant l'Ajuntament)

Eva Parisi (representant de l'AMPA de l'Escola)

Jordi Besora (representant l'Escola Rocabruna)

ha acordat distingir com a treballs de mèrit les obres dels següents alumnes de 6è de l'Escola Rocabruna:

  • "Chapp 21" d'Octavi Ortiga
  • "La llicó al Roger" de Judith Ribas

El premi són dos llibres per cada treball de merit que s'entregarà en el transcurs de la diada de Sant Jordi a l'Escola Rocabruna.

Els treballs seleccionats es publicaran a la web de l'ajuntament de Les Borges del Camp.

VEREDICTE ALUMNES INS FONTANELLES

Reunits a les 13.00 hores del 13-04-2018, al departament de català de I'INS FONTANELLES de Les Borges del Camp, el jurat format per Susana Franganillo, Eduard Masip, Ana Teruel, Lluc Ferré, Carmina Peiró i Cori Pont, ha decidit atorgar els següents premis:

 

Primer d'ESO

1r Premi        Petits herois                                                  Marcel Grau Vernet - 1r D

2n Premi       L'Alba, en Dídac i els extraterrestes                 Biel Bosch Valiente - 1r C

Segon d'ESO

1r Premi        En un altre món                                           Marta Babilonia Dueñas - 2n B

2n Premi       Continuació                                                  Irene García Rodríguez - 2n B

Tercer d'ESO

1r Premi        Tornarem a començar                                   Martina Sabaté Cortiella - 3r B

2n Premi       El diari del segle XXI                                     Marina Torruella Mestre - 3r A

Quart d'ESO

1r Premi        Tothom pot escriure els seu final                   Anna Mateu Munté - 4t A       

2n Premi       El llac                                                         Marc Rodríguez Vilella - 4t A

BATXILLERAT

1r Premi        El naixement del món                                      Marina Grau Llaurador – 1r BAT A

2n Premi       Podríem haver sigut                                         Júlia Lozano Bel – 1r BAT B

L’import dels premis, d’acord amb les bases del concurs, és de 60 euros per al primer premi i 40 euros per al segon premi.