XXIV PREMI LITERARI LES BORGES DEL CAMP PER A JOVES AGUSTÍ PÀMIES

XXIV PREMI LITERARI LES BORGES DEL CAMP PER A JOVES  Agustí Pàmies

CONVOCATÒRIA 

Queden convocats, amb caràcter general, els premis següents:

NARRATIVA 

Tema lliure.

S'estableixen les següents categories:

Alumnes 6è de primària

Alumnes de 1r d'ESO

Alumnes de 2n d'ESO

Alumnes de 3r d'ESO

Alumnes de 4t d'ESO

Alumnes de Batxillerat

Per alumnes de 6è de primària hi haurà dos premis per cada aula de l'escola

Rocabruna. S'estableix una modalitat llengua catalana. El premi serà un llibre de lectura.

Per a alumnes d'ESO i Batxillerat cadascuna de les categories estarà dotada amb un premi de 100 euros: 60 euros per al 1r premi i 40 euros per al segon premi. S'estableix una modalitat llengua catalana.

  

BASES

1a.   Podran optar a aquests premis els nois i noies que cursin 6è de primària a l'Escola Rocabruna, i l'alumnat de 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO i 1r i 2n  de batxillerat   de l'IES Fontanelles, com també tot el jovent resident a les Borges del Camp que cursin 1r,2n,3r i 4t d'ESO i batxillerat a altres centres escolars.

2a.   Els treballs han de ser en català. L'alumnat de 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO i batxillerat els presentaran, preferiblement escrits amb ordinador i impresos en fulls DIN A4 (lletra Times New Roman o Arial, cos 12, a doble espai). L'extensió no pot superar els dos fulls.

3a.   Els treballs han de ser originals de l'autor i no poden concursar aquells que hagin estat guardonats en altres certàmens.

4a.   L'alumnat de l'Institut Fontanelles i de l'Escola Rocabruna presentaran els treballs al mateix centre. La resta de participants els hauran d'adreçar, en sobres tancats, a l'Ajuntament de les Borges del Camp (plaça de l'Església, núm. 3, 43350 - Les Borges del Camp). Aquest sobre ha de contenir sis còpies de l'original, i, un altre sobre més petit, amb el títol de l'obra, les dades personals de l'autor, un telèfon de contacte i una fotocòpia del DNI.

5a.   La data màxima de presentació dels treballs serà el dia 6 de març de 2015, a l'Ajuntament de les Borges del Camp o bé als centres educatius.

6a.   Els premis es lliuraran amb motiu de la Diada de Sant Jordi, en els actes que es realitzaran amb motiu de la diada de Sant Jordi als centres educatius: l'Escola Rocabruna i l'INS Fontanelles.

7a.   Els treballs que no siguin premiats es podran recollir a l'Ajuntament de les Borges del Camp fins al dia 29 de maig de 2015.

8a.   Els treballs premiats es donaran a conèixer a través de la web municipal: www.lesborgesdelcamp.cat .

9a.   El Jurat pot declarar algun premi desert si ho considera oportú.

10a.  El jurat qualificador estarà format per persones representatives del món de les lletres, pels representants de l'Ajuntament de les Borges del Camp que es designin, per representants de l'Escola Rocabruna i de l'INS Fontanelles i un representant de l'AMPA respectivament.

11a. El Jurat estarà facultat per interpretar aquestes bases i decidir tot allò que no s'hi hagi previst.

12a. La participació en el concurs implica la total acceptació d'aquestes bases, així com la decisió inapel·lable del Jurat.

 

Les Borges del Camp, febrer del 2015

Premis alumnes 6è primària  
"La piràmide misteriosa. La mòmia" d'Adan Parés Casas          
"L'aventura als mars del sud" d'Oriol Pinilla Mariné  
Premis alumnes 1r ESO  
1r "El rellogat ple de sorpreses" de Raquel Inglada Cunillera   
2n "El rellogat d'Octavi Chiapella Serrat      
Premis alumnes 2n ESO  
1r "La jove del mirall" d'Alèxia Leiva Bonillo  
2n "La dona del turó" de Marina Grau Llaurador                       
Premis alumnes 3r ESO  
1r "Finals inesperats" de Mireia Juanpere Tost  
2n "Escola d’arts" d'Èric Osuna Montijano       
Premis alumnes 4t ESO  
1r  "Èxode bel·lic" de Jordi Jumilla Lorenz  
2n "El viatge inacabat" de Júlia Mariné Martínez  
Premis alumnes Batxillerat  
1r "Històries d’un passat proper" de Sergi Solà Mariné     
2n "Viure el moment" de Elisabet Fernández López      

VEREDICTE ALUMNES ESCOLA

El jurat del XXIV Premi literari Les Borges del Camp pera joves "Agustí Pamies" reunit el 8 d'abril de 2015 a les 12.30h,  format per:

Susana Franganillo (representant l'Ajuntament)

Ana Teruel (representant l'Ajuntament)

Isabel Andreu (representant de l'AMPA de l'escola)

Jordi Besora (representant l'Escola Rocabruna)

ha acordat distingir com a treballs de mèrit les obres dels següents alumnes de 6è de l'Escola Rocabruna:

  • Adan Parés Casas - "La piràmide misteriosa. La mòmia"
  • Oriol Pinilla Mariné - "L'aventura als mars del sud"

El premi són dos llibres per cada treball de merit que s'entregaran en el transcurs de la diada de Sant Jordi a I'Escola Rocabruna.

Els treballs seleccionats es publicaran a la web de l'ajuntament de Les Borges del Camp.

VEREDICTE ALUMNES INS

Reunits a les 16.30 hores del 17-04-2015, al departament de català de I'INS FONTANELLES de Les Borges del Camp, el jurat format per Imma Vallverdú, Susana Franganillo, Dídac Casas, Rosa Anton i Cori Pont, ha decidit atorgar els següents premis:

Primer d’ESO

1r Premi        El rellogat ple de sorpreses           Raquel Inglada Cunillera     

2n Premi        El rellogat                                      Octavi Chiapella Serrat            

 

Segon d’ESO

1r Premi        La jove del mirall                              Alèxia Leiva Bonillo            

2n Premi        La dona del turó                              Marina Grau Llaurador       

 

Tercer d’ESO

1r Premi        Finals inesperats                              Mireia Juanpere Tost         

2n Premi        Escola d’arts                                    Èric Osuna Montijano         

 

Quart d’ESO

1r Premi        Èxode bel·lic                                     Jordi Jumilla Lorenz           

2n Premi        El viatge inacabat                            Júlia Mariné Martínez         

 

BATXILLERAT

1r Premi        Històries d’un passat proper            Sergi Solà Mariné       

2n Premi        Viure el moment                              Elisabet Fernández López