XXIII PREMI LITERARI LES BORGES DEL CAMP PER A JOVES AGUSTÍ PÀMIES

XXIII PREMI LITERARI LES BORGES DEL CAMP PER A JOVES  Agustí Pàmies

CONVOCATÒRIA

Queden convocats, amb caràcter general, els premis següents:

NARRATIVA

Tema lliure.

S'estableixen les següents categories:

Alumnes 6è de primària

Alumnes de 1r d'ESO

Alumnes de 2n d'ESO

Alumnes de 3r d'ESO

Alumnes de 4t d'ESO

Alumnes de Batxillerat

Per alumnes de 6è de primària hi haurà dos premis per cada aula de l'escola Rocabruna. S'estableix una modalitat llengua catalana. El premi serà un llibre de lectura.

Per a alumnes d'ESO i Batxillerat cadascuna de les categories estarà dotada amb un premi de 100 euros: 60 euros per al 1r premi i 40 euros per al segon premi. S'estableix una modalitat llengua catalana.

BASES 

1a.   Podran optar a aquests premis els nois i noies que cursin 6è de primària a l'Escola Rocabruna, i l'alumnat de 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO i 1r i 2n de batxillerat de l'IES Fontanelles, com també tot el jovent resident a les Borges del Camp que cursin 1r,2n,3r i 4t d'ESO i batxillerat a altres centres escolars.

2a.   Els treballs han de ser en català. L'alumnat de 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO i batxillerat els presentaran, preferiblement escrits amb ordinador i impresos en fulls DIN A4 (lletra Times New Roman o Arial, cos 12, a doble espai). L'extensió no pot superar els dos fulls.

3a.   Els treballs han de ser originals de l'autor i no poden concursar aquells que hagin estat guardonats en altres certàmens.

4a.   L'alumnat de l'Institut Fontanelles i de l'Escola Rocabruna presentaran els treballs al mateix centre. La resta de participants els hauran d'adreçar, en sobres tancats, a l'Ajuntament de les Borges del Camp (plaça de l'Església, núm. 3, 43350 - Les Borges del Camp). Aquest sobre ha de contenir sis còpies de l'original, i, un altre sobre més petit, amb el títol de l'obra, les dades personals de l'autor, un telèfon de contacte i una fotocòpia del DNI.

5a.   La data màxima de presentació dels treballs serà el dia 7 de març de 2014, a l'Ajuntament de les Borges del Camp o bé als centres educatius.

6a.   Els premis es lliuraran amb motiu de la Diada de Sant Jordi, en els actes que es realitzaran amb motiu de la diada de Sant Jordi als centres educatius: l'Escola Rocabruna i l'IES Fontanelles.

7a.   Els treballs que no siguin premiats es podran recollir a l'Ajuntament de les Borges del Camp fins al dia 30 de maig de 2014.

8a.   Els treballs premiats es donaran a conèixer a través de la web municipal: www.lesborgesdelcamp.cat .

9a.   El Jurat pot declarar algun premi desert si ho considera oportú.

10a.  El jurat qualificador estarà format per persones representatives del món de les lletres, pels representants de l'Ajuntament de les Borges del Camp que es designin, per representants de l'Escola Rocabruna i de l'IES Fontanelles i un representant de l'AMPA respectivament.

11a. El Jurat estarà facultat per interpretar aquestes bases i decidir tot allò que no s'hi hagi previst.

12a. La participació en el concurs implica la total acceptació d'aquestes bases, així com la decisió inapel·lable del Jurat.

 

Les Borges del Camp, febrer del 2014

Premis alumnes 6è primària  
"El colós de Rodes" de Carlos Ruiz Vallejo                                
"El millor somni" de Mar Vilella  
Premis alumnes 1r ESO  
1r "El somriure de l'Anna" d'Alexia Leiva Bonillo               logopdf
2n "Un cafè va canviar la meva vida" de Laia Bono                 logopdf
Premis alumnes 2n ESO  
1r "La mirada del llop" de Maria Cañardo Perera            logopdf
2n "El petit mussol" d'Eva Alarcón                                          logopdf
Premis alumnes 3r ESO  
1r "Fets" de Joan Carrión                           logopdf
2n "Entre tots ho farem" de Anna Ma. Plaza Méndez             logopdf
Premis alumnes 4t ESO  
1r "A la recerca de per què jo, per què a mi" de Pau Vilella  logopdf
1r "Records que tornen al present" de Marta Mateu logopdf
Premis alumnes Batxillerat  
1r "De mà en mà i de boca en boca" d'Iris Solana Vilella     logopdf
2n "Dolça carta paternal" d'Elisabet Ferní¡ndez López           logopdf

VEREDICTE ALUMNES ESCOLA

El jurat del XXIII Premi literari Les Borges del Camp pera joves "Agustí Pamies" reunit el 8 d'abril de 2014 a les 12.30h,  format per:

Susana Franganillo (representant l'Ajuntament)

Ana Teruel (representant l'Ajuntament)

Jordi Besora (representant l'Escola Rocabruna)

ha acordat distingir com a treballs de mèrit les obres dels següents alumnes de 6è de l'Escola Rocabruna:

  • Carlos Ruiz Vallejo - "El colós de Rodes"
  • Mar Vilella - "El millor somni"

 

El premi és un llibre per cada treball de merit que s'entregarà en el transcurs de la diada de Sant Jordi del proper 23 d'abril a I'Escola Rocabruna.

Els treballs seleccionats es publicaran a la web de l'ajuntament de Les Borges del Camp.

VEREDICTE ALUMNES INS

Reunits a les 16.30 hores del 25-3-2014, al departament de català de I'INS FONTANELLES de Les Borges del Camp, el jurat format per Santi Anaya, Susana Franganillo, Adrià Morillas, Ana Teruel, Rosa Pijoan i Cori Pont, ha decidit atorgar els següents premis:

Primer d'ESO

1r Premi                   "El somriure de l'Anna"                                           Aléxia Leiva Bonillo-1r B

2n Premi                   "Un cafè va canviar la meva vida"                          Laia Bono Nolla- 1r C

 

Segon d'ESO

1r Premi                     "La mirada del llop"                                               Maria Caí±ardo Perera - 2n A

2n Premi                    "El petit mussol"                                                    Eva Alarcón Blí¡zquez- 2n C

 

Tercer d'ESO

1r Premi                    "Fets"                                                                    Joan Carrión Anaya- 3r B

2n Premi                    "Entre tots ho farem"                                            Anna Ma. Plaza Méndez

 

Quar td'ESO

1r Premi                    "A la recerca de per què jo, per què a mi?"          Pau Vilella Rodríguez- 4t A

2n Premi                   "Records que tornen al present"                           Marta Mateu Munté- 4t A

 

BATXILLERAT

1r Premi                    "De mà en mà i de boca en boca"                         Iris Solana Vilella- 2r BAT

2n Premi                   "Elisabet Fernández López"                                  Ma Pau Serrat Adell- 1r BAT B