XXII PREMI LITERARI LES BORGES DEL CAMP PER A JOVES AGUSTÍ PÀMIES

XXII PREMI LITERARI LES BORGES DEL CAMP PER A JOVES  Agustí Pàmies

CONVOCATÒRIA
Queden convocats, amb caràcter general, els premis següents:


NARRATIVA
Tema lliure.
S'estableixen les següents categories:
Alumnes 6è de primària
Alumnes de 1r d'ESO
Alumnes de 2n d'ESO
Alumnes de 3r d'ESO
Alumnes de 4t d'ESO 
Alumnes de Batxillerat


Per alumnes de 6è de primària hi haurà dos premis per cada aula de l'escola Rocabruna. S'estableix una modalitat llengua catalana. El premi serà un llibre de lectura.

Per a alumnes d'ESO i Batxillerat cadascuna de les categories estarà dotada amb un premi de 100 euros: 60 euros per al 1r premi i 40 euros per al segon premi.  S'estableix una modalitat llengua catalana.

BASES

1a.     Podran optar a aquests premis  els nois i noies que cursin 6è de primària a l'Escola Rocabruna, i l'alumnat de 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO i 1r 2n de batxillerat de l'IES Fontanelles, com també tot el jovent residents a Les Borges del Camp que cursin 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO i batxillerat a altres centres escolars.

2a.     Els treballs han de ser en català. L'alumnat de 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO i batxillerat, els presentaran, preferiblement escrits amb ordinador i impresos en fulls DIN A4 (lletra Times New Roman o Arial, cos 12, a doble espai). L'extensió no pot superar els dos fulls.

3a.     Els treballs han de ser originals de l'autor i no poden concursar aquells que hagin estat guardonats en altres certàmens.

4a.    L'alumnat de l'Institut Fontanelles i de l'Escola Rocabruna presentaran els treballs al mateix centre. La resta de participants els hauran d'adreçar, en sobres tancats, a l'Ajuntament de les Borges del Camp (plaça de l'Església, núm. 3, 43350 - Les Borges del Camp). Aquest sobre ha de contenir sis còpies de l'original, i, un altre sobre més petit, amb el títol de l'obra, les dades personals de l'autor, un telèfon de contacte i una fotocòpia del DNI.

5a.     La data màxima de presentació dels treballs serà el dia 23 de març de 2013, a l'Ajuntament de les Borges del Camp o bé als centres educatius.

6a.     Els premis es lliuraran amb motiu de la Diada de Sant Jordi, en els actes que es realitzaran amb motiu de la diada de Sant Jordi als centres educatius: l'Escola Rocabruna i l'IES Fontanelles.

7a.     Els treballs que no siguin premiats es podran recollir a l'Ajuntament de les Borges del Camp fins al dia 30 de maig de 2013.

8a.     Els treballs premiats es donaran a conèixer a través de la web municipal: www.lesborgesdelcamp.cat .

9a.     El Jurat pot declarar algun premi desert si ho considera oportú.

10a.   El Jurat estarà facultat per interpretar aquestes bases i decidir tot allò que no s'hi hagi previst.

11a.   La participació en el concurs implica la total acceptació d'aquestes bases, així com la decisió inapel·lable del Jurat.

 

Ajuntament les Borges del Camp

Regidoria de Cultura


Les Borges del Camp, febrer del 2013

Premis alumnes 6è primària  
6è A  
1r "Els Ermitans" de Francesc Sánchez                                      logopdf
2n "La geganta Rocabruna" d'Ona Ariño logopdf
6è B  
1r "El fantasma del pavelló de basquet" de Jordi Albert Ribas logopdf
2n "La verdadera història de Les Borges del Camp" de Júlia Lozano logopdf
Premis alumnes 1r ESO  
1r "Tinc por" de Maria Cañardo Perera                                               logopdf
2n "Amic alienígena" d'Eva Alarcón Blázquez logopdf
Premis alumnes 2n ESO  
1r "Ell era en Bolxoi -agost 1942-" d'Eduard Magriñà Olivé              logopdf
2n "Qüestió de sort" de Joan Carrión Anaya                         logopdf
Premis alumnes 3r ESO  
1r "Innocència perduda" de Joana Llauradó Pont                             logopdf
2n "Destí pintat" de Sara Carrión Anaya       logopdf
Premis alumnes 4t ESO  
1r "La vida és simple" de Daphne Jumilla Lorenz                              logopdf
2n "Els ulls de la mort" de Roger Solanellas Griso logopdf
Premis alumnes Batxillerat  
1r "T'est..." d'Aina Navarro Bargalló                                   logopdf
2n "El sostre del món" de Ma Pau Serrat Adell                                 logopdf

VEREDICTE ALUMNES ESCOLA

El jurat del XXII Premi literari Les Borges del Camp pera joves "Agustí Pamies" reunit el 16 d'abril de 2013 a les 12.30h,  format per:

Susana Franganillo (representant l'Ajuntament)

Ana Teruel (representant l'Ajuntament)

Jordi Besora (representant l'Escola Rocabruna)

ha acordat distingir com a treballs de mèrit les obres dels següents alumnes de 6è de l'EscolaRocabruna:

  6è A

  • Francesc Sánchez - "Els Ermitans"
  • Ona Ariño - "La geganta Rocabruna"

 6è B

  • Jordi Albert Ribas -"El fantasma del pavelló de bàsquet"
  • Júlia Lozano - "La verdadera història de Les Borges del Camp"

El premi és un llibre per cada treball de merit que s'entregarà en el transcurs de la diada de Sant Jordi del proper 23 d'abril a l'Escola Rocabruna.

Els treballs seleccionats es publicaran a la web de l'ajuntament de Les Borges del Camp.

VEREDICTE ALUMNES IES

Reunits a les 12.30 hores de l'11-4-2013, al departament de català de I'INS FONTANELLES de Les Borges del Camp, el jurat format per Santi Anaya, Susana Franganillo, Aina Juanpere, Ana Teruel, Óscar Palazon i Cori Pont, ha decidit atorgar els següents premis:

Primerd'ESO

1r Premi                   "Tinc por"                                           Maria Cañardo Perera - 1r A

2n Premi                   "Amic alienígena"                               Eva Alarcón Blázquez- 1r C

Segond'ESO

1r Premi                     "Ell era en Bolxoi - agost 1942-"        Eduard Magriña Olivé - 2n C

2n Premi                    "Qüestió de sort"                              Joan Carrión Anaya- 2n C

Tercerd'ESO

1r Premi                    "lnnocéncia perduda"                         Joana Llauradó Pont- 3r A

2n Premi                    "Destí pintat"                                    Sara Carrión Anaya- 3r A

 

Quartd'ESO

 

1r Premi                    "La vida és simple"                           Daphne Jumilla Lorenz- 4t B

2n Premi                   "Els ulls de la mort"                           Roger Solanellas Griso- 4t B

 

BATXILLERAT

1r Premi                    "Test..."                                            Aina Navarro Bargalló- 1r BAT

2n Premi                   "El sostre del món"                            Ma Pau Serrat Adell- 2n BAT