La Font de les Escales (II) (1972)

Sardana (29/71) original de Jaume Miralles i Toda (06/08/1916 - 26/02/2004).

A la portada del conjunt de particel·les que conformen la sardana "La font de les escales" hi figura de mà de l'autor aquest petit text: "Records del meu poble".

A partir d'un intercanvi de parers que tingué amb Lluís Moreno i Pallí (coneixedor de la primera versió d'aquesta sardana), contactes que es canalitzaren a través de Ricard Jové i Hortoneda, hi efectuà nous arranjaments i el maig de 1972 en sortí la nova versió.


Partitura