Antoni Pagès i Codina va néixer a Centelles (Osona) el 21 de gener de l’any 1918.

Instrumentista de tible, tingué sempre aquesta bona tendència a fer més que només d'instrumentista, i així visqué les inquietuds de la fundació de la cobla Centellenca, avui desapareguda. Després passà a actuar de primer tible a la cobla Lluïsos de Taradell.

Persona de qualitats afables i molt animada. Tots el recordem, amb la cobla Lluïsos, per la Festa Major, quan en tocar la sardana "La segadora" ens engrescava i ens feia cantar una lletra adaptada per ell mateix amb motius borgencs.

Té un bon estol de sardanes entre les que citem “El petit Manel”, “Pietat”, “La joguina de la casa”, “L'aplec de Centelles”, “L’al·leluia de Pasqua”, “El centenari dels Lluïsos”, “Xamosa Carme”,entre altres.

A la nostra vila de les Borges del Camp hi dedicà la sardana “Les Borges del Camp”.