Joan Borràs Bové

Alcalde


Consistori municipal

Joan Borràs Bové Alcalde
Francesc Juncosa Anguera 1 Tinent d'A.
Anton Camafort Vallverdú 2 Tinent d'A.
Anton Juncosa Pàmies R. Síndic C.
Pere Gispert Borràs Regidor
Francesc Jové Nogales Regidor
Joan Masip Baiges Regidor
Francesc Rabascall Bosch Regidor
Salvador Sardà Sardà Regidor