Jaume Sans Ferran

Alcalde

Nomenat el 01/04/1920


Consistori municipal

Jaume Sans Ferran Alcalde
Salvador Aymamí Pi 1 Tinent d'A.
Salvador Juncosa Anguera 2 Tinent d'A.
Francesc Jové Nogales R. Síndic C.
Joan Borràs Bové Regidor
Salvador Daroca Valero Regidor
Pere Gispert Borràs Regidor
Anton Martorell Martorell Regidor
Salvador Sardà Sardà Regidor
Jaume Sans Ferran Alcalde
Salvador Aymamí Pi 1 Tinent d'A.
Salvador Juncosa Anguera 2 Tinent d'A.
Francesc Jové Nogales R. Síndic C.
Joan Borràs Bové Regidor
Salvador Daroca Valero Regidor
Pere Gispert Borràs Regidor
Anton Martorell Martorell Regidor
Salvador Sardà Sardà Regidor
Jaume Sans Ferran Alcalde
Lluís Mestre Torrents 1 Tinent d'A.
Anton Martorell Martorell 2 Tinent d'A.
Frederic Casals Vall R. Síndic C.
Salvador Aymamí Pi Regidor
Salvador Daroca Valero Regidor
Pere Gispert Borràs Regidor
Salvador Miralles Cabré Regidor
Salvador Sardà Sardà Regidor