El tiempo - Tutiempo.net

Convocatòria de sessió ordinària

Sala de PlensEs convoca a la sessió ordinària que tindrà lloc a la Sala de Plens de l'Ajuntament el proper dijous dia 23 de novembre de 2017 a les 19.00h.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de les actes anteriors
2. Donar compte dels decrets de l'Alcaldia
3. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal de la llar d’infants municipal Els Eixerits de
les Borges del Camp
4. Aprovació de la distribució del superàvit resultant de la liquidació de l’exercici 2016
5. Proposta de baixa/alta de drets reconeguts pendents de cobrament d’exercicis anteriors
6. Modificació Pressupost Municipal núm. 4/2017
7. Proposta d’acord per posar el nom del borgenc Ferran Jové i Hortoneda a la biblioteca municipal
de les Borges del Camp
8. Sorteig membres meses electorals del 21.12.2017
9. Assumptes sobrevinguts
10. Informe de l'Alcaldia
11. Precs i preguntes

 

Llegir 11021 vegades
Dimecres, 22 Novembre 2017 10:50