El tiempo - Tutiempo.net

Convocatòria de sessió ordinària

Sala de PlensEs convoca a la sessió ordinària que tindrà lloc a l'Auditori del Centre Cultural Serè el proper dijous dia 18 de març de 2021 a les 19.00h.

 

  

 

 

APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

1. Ple ordinari 28.1.2021

 

DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS DE L'ALCALDIA

2. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 13 al núm. 80 de 2021

 

DONAR COMPTE EXPEDIENTS

3. Dació de compte de l'informe d'execució trimestral corresponent al 4rt trimestre de 2020

4. Dació de compte de l'informe de morositat corresponent al 4T/2020

5. Dació de compte de l’informe de control de les despeses pendents d’aplicar a pressupost 2020

 

DESIGNACIÓ DE JUTGE DE PAU TITULAR I SUPLENT

6. Proposta de nomenament de jutge de pau titular de les Borges del Camp

7. Proposta de nomenament de jutge de pau suplent de les Borges del Camp

 

MOCIONS

8. Moció de suport a l'amnistia

9. Moció de suport a Pablo Hasél

 

INFORME DE L'ALCALDIA

PRECS I PREGUNTES

 

Llegir 671 vegades
Dimarts, 16 Març 2021 10:54