El tiempo - Tutiempo.net

Permís per fer foc

 • En període del 16 d'octubre al 14 de març: Comunicació de crema. Durant aquest període només cal identificar els dies i el lloc on es pretén fer la crema a les finques del terme municipal.

 • En període del 15 de febrer al 14 de març de 2012: Mesures extraordinàries. Degut a la metereologia dels darrers mesos i setmanes, que està propiciant un elevat perill d'incendis forestals, està prohibit encendre cap tipus de foc dels del dia 15 de febrer al 14 de març de 2012 en els terrenys forestals siguin o no poblats d'espècies arbòries i a la franja de 500 metres que els envolta. Però, per tal de fer compatible la necessària eliminació de restes vegetals provinents de les activitats agrícoles, mitjançant la realització de cremes i amb un increment de les condicions de seguretat per la prevenció d'incendis forestals, es considera que fins el dia 14 de març i per qualsevol modalitat de crema de restes vegetals es podran atorgar les autoritzacions excepcionals. Aquestes autoritzacions són excepcionals  i exclusivament per la crema de restes de vegetació procedents de treballs agrícoles, i que no emparen les cremes de residus, marges, calçotades,..etc.  En aquest període es podrà autoritzar realitzar les cremes tots els dies de la setmana i fins a les 16 hores.

 • En períodes entre el 15 de març i el 14 de juny i entre el 16 de setembre i el 15 d'octubre: Autorització de crema. Durant aquest període s'ha de sol·licitar a l'Ajuntament l'autorització d'encendre foc per la crema de brancatge de restes agrícoles de finques procedents de treballs agrícoles del terme municipal. Un cop rebuda la soll·licitud, l'Ajuntament ho trasllada de forma col·lectiva a la comarca del Baix Camp que les autoritzarà restant condicionada dita autorització al compliment del Decret 64/1995, de 7 de març.

 • Període del 15 de juny al 15 de setembre: Autorització de crema. Durant aquest període i en els municipis declarats d'alt risc, està totalment prohibit fer foc. Excepcionalment, el director general de Medi Natural, amb un informe previ del cos d'Agents Rurals, pot autoritzar les cremes que per raons justificades només es poden realitzar en aquest període. Decret 64/1995, de 7 de març.

 • Fogueres de la revetlla de Sant Joan (23 de juny)

 • Canals de tramitació
 • Preu:
  Gratuït
 • Documentació necessària:
  No cal aportar documentació
 • Normativa

  Els períodes per obtenir el permís de crema poden variar en funció que la previsió de risc d'incendi sigui alta segons estableixi el Departament de Medi Ambient.

botoetauler

botoenotum

botoetram