El tiempo - Tutiempo.net

Consulta prèvia de classificació de l'activitat

És el procediment administratiu a través del qual les persones o empreses que pretenen realitzar una activitat, poden adreçar-se a l’ajuntament per realitzar la consulta sobre la classificació d’aquesta i per tant de la tramitació administrativa municipal que li és d’aplicació.
La descripció aportada de l’activitat a desenvolupar ha d’esser el més amplia possible per tal de poder classificar-la correctament.

 • Organisme competent / Responsable
  Ajuntament
 • Àrea que tramita
  Àrea municipal de gestió de les activitats i llicències.
 • Classificació temàtica
  Activitats
 • Qui el pot demanar
  La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.
 • Canals de tramitació
 • Quan es pot sol·licitar:
  Durant tot l'any
 • Termini de la sol·licitud
  Prèviament a l’inici de l’activitat.
 • Preu:
  La taxa que estableixi les ordenances fiscals.
 • Documentació necessària:
  1. Sol·licitud d’acord amb el model normalitzat.
  2. Dades més significatives que defineixin l’activitat o activitats que es pretenen realitzar  en un mateix centre o establiment.  Cal aportar avantprojecte, estudi previ o qualsevol documentació que defineixi suficientment l’activitat.
 • Termini de resolució
  No hi ha resolució. Es procedirà a la resposta en el termini màxima d’un mes.
 • Silenci administratiu
  No opera
 • Vies de reclamació
  Les ordinàries del procediment administratiu.

botoetauler

botoenotum

botoetram