Imprimir aquesta pàgina

Canvi de domicili dins el mateix municipi

 • mida de la font disminuir la mida de la font disminuir la mida de la font augment de mida de la font augment de mida de la font

Modificació de la residència al Padró Municipal d'Habitants per canvi de domicili dins del mateix municipi.

 • Qui el pot demanar:
  Qualsevol persona major d'edat que estigui empadronada al municipi. (Les persones majors de 16 anys són emancipades i a nivell de padró d'habitants poden actuar com a majors d'edat. Els menors d'edat casats també tenen la condició d'emancipats.)
 • Canals de tramitació
 • Quan es pot sol·licitar:
  Durant tot l'any
 • Preu:
  Gratuït
 • Documentació necessària:

  Documents identificatius de la/les persona/es que realitzen el canvi de domicili (original o fotocòpia):

  -Espanyols: DNI, passaport o permís de conduir.
  -Estrangers de la Comunitat Europea: targeta d'estranger, passaport o document d'identitat del país.
  -Estrangers d'altres països: passaport o permís de residència.
  -Menors d'edat casats: a més, llibre de família.

  Document acreditatiu de l'habitatge d'empadronament:

  - Si a l'habitatge és de propietat o de lloguer: escriptura de propietat o el  contracte de lloguer en cada cas. 
  - Si l’habitatge no és de propietat ni de lloguer, o bé el lloguer a nom d’una altra persona és necessari aportar l’autorització del propietari de l’habitatge.

 • Termini de resolució:
  La tramitació és immediata a partir de la recepció i validació de la documentació en el servei municipal.