Imprimir aquesta pàgina

Exercici del dret de cancel·lació

 • mida de la font disminuir la mida de la font disminuir la mida de la font augment de mida de la font augment de mida de la font

Aquest tràmit us permet sol·licitar la supressió de les dades que resultin inadequades o excessives incloses als fitxers de l'Ajuntament.

 • Qui el pot demanar:
  Aquest dret és de caràcter personalíssim per la qual cosa només el pot exercir la persona afectada o el seu representant legal quan l'afectat ha estat declarat incapaç per exercir els seus drets o quan la persona afectada, és menor de 14 anys, o quan la persona afectada designi voluntàriament algú que la representi. Els familiars d'una persona difunta poden exercir aquest dret, per raons familiars o anàlogues, notificant l'òbit al responsable del tractament i sol·licitant la cancel·lació de les seves dades.
 • Canals de tramitació
 • Quan es pot sol·licitar:
  Durant tot l'any
 • Preu:
  Gratuït
 • Documentació necessària:
  No cal aportar documentació
 • Termini de resolució:
  La petició es resoldrà en el termini 10 dies a comptar des de la recepció de la sol·licitud o des del dia en què, si és el cas, s'hagin esmenat els errors de la sol·licitud.