El tiempo - Tutiempo.net

Convocatòria de sessió ordinària

Sala de PlensEs convoca a la sessió ordinària que tindrà lloc a l'Auditori del Centre Cultural Serè el proper dijous dia 19 de novembre de 2020 a les 19.00h.

 

 

 

 

ORDRE DEL DIA

APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
1. Ple ordinari_24_9_20
2. Sessió plenària_extraordinària_19.10.2020


DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA
3. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 343 al núm. 412 de 2020 DACIO DE COMPTE D'EXPEDIENTS
4. Dació de compte de l’informe anual de control intern, exercici 2019
5. Dació de compte del Pla anual de control de financer 2020
6. Dació de compte del Pla de Control per a l'exercici 2019
7. Dació de compte de l'informe de seguiment del Pla econòmic i financer corresponent als exercicis 2019-2020


APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL I LA PLANTILLA DE PERSONAL, EXERCICI 2021
8. Aprovació del Pressupost de la Corporació per a l’exercici 2021 i la plantilla de personal


MODIFICACIÓ DE L'ACORD DEL RÈGIM DE DEDICACIONS I RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS ELECTES
9. Modificació de règim de dedicacions i retribucions de l'Ajuntament de les Borges del Camp


DESIGNACIÓ DE JUTGE DE PAU TITULAR I SUPLENT
10. Proposta de nomenament de jutge de pau titular de les Borges del Camp
11. Proposta de nomenament de jutge de pau suplent de les Borges del Camp


MOCIONS I PROPOSICIONS
12. Moció de suport a la petició dels consells esportius de Catalunya per declarar l’activitat física “bé essencial”
13. Adhesió al Manifest 25N 2020, Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones


INFORME DE L'ALCALDIA
PRECS I PREGUNTES

 

Llegir 1181 vegades
Dimarts, 17 Novembre 2020 15:50