El tiempo - Tutiempo.net

La mascareta serà obligatòria al carrer i en espais tancats si no s'assegura la distància mínima

mascareta carrerL'ús de la mascareta serà obligatòria a la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat mínima de dos metres entre persones.
 
Les mascaretes seran obligatòries per als majors de 6 anys, excepte en els següents casos:
a) Persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que pugui agreujar-se per l'ús de mascareta.
b) Persones per a les quals l'ús de mascareta resulti contraindicat per motius de salut degudament justificats, o que per la seva situació de discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.
c) Desenvolupament d'activitats en les que, per la seva pròpia naturalesa, resulti incompatible l'ús de la mascareta.
d) Causa de força major o situació de necessitat.
 
Per a més informació consulteu l'ordre del Ministeri de Sanitat.
 
 
Dimecres, 20 Mai 2020 09:00