El tiempo - Tutiempo.net

Adopció de mesures davant la necessitat d’evitar la propagació del coronavirus Covid-19 i la declaració de l’Estat d’Alarma

Atesa la situació d’emergència sanitària generada pel risc de propagació SARSCOV-2 (Covid – 19), declarada per l’OMS pandèmia global, i per tal de complir amb les normes dictades per l'Estat central i la Generalitat de Catalunya per contenir l'expansió, cal l’adopció urgent de mesures extraordinàries i de caràcter temporal amb la finalitat de reduir el risc d’exposició i transmissió del virus, pel qual en relació a les restriccions a la llibertat de circulació de les persones s'estableix:

Els ciutadans només podran circular per les vies d’ús públic per a les següents activitats:

  1. Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
  2. Assistència a instal·lacions sanitàries.
  3. Desplaçament al lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral,professional o empresarial.
  4. Retorn al lloc de residència habitual.
  5. Assistència i cura de gent gran, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
  6. Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances.
  7. Per causa de força major o per situació de necessitat.
  8. Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa, que haurà de fer-seindividualment, llevat que s’acompanyi persones amb discapacitat o per una altra causa justificada.

Podeu consultar totes les mesures adoptades al Decret adjunt.

Dilluns, 16 Març 2020 14:13