Imprimir aquesta pàgina

Convocatòria de sessió ordinària

  • mida de la font disminuir la mida de la font disminuir la mida de la font augment de mida de la font augment de mida de la font

Sala de PlensEs convoca a la sessió extraordinària que tindrà lloc a la Sala de Plens de l'Ajuntament el proper dijous dia 21 de novembre de 2019 a les 19.00h.

 

 

 

 

ORDRE DEL DIA

Alcaldia

1. Aprovació, si s’escau, de la sessió plenària ordinària del dia 26.09.2019

2. Aprovació, si s’escau, de la sessió plenària extraordinària urgent del dia 15.10.2019

3. Aprovació, si s’escau, de la sessió plenària extraordinària del dia 22.10.2019

4. Aprovació, si s' escau, de la modificació del conveni col·lectiu del Patronat Municipal Residència Mare de Déu de la Riera.

5. Aprovació, si s' escau, del la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de les Borges del Camp.

6. Aprovació, si s'escau, del pressupost 2020 i plantilla de personal.

 Control i Fiscalització

7. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 237 al núm. 295 de 2019

8. Informació de l’alcaldia

9. Precs i preguntes

Llegir 4093 vegades
Dimarts, 19 Novembre 2019 09:56